Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

MEDIAVERKLARING
NAVORSINGSTRUST: AANSOEKE VIR BEFONDSING INGEWAG

Pretoria, 22 Januarie 2014. Die Navorsingstrust van die Erfenisstigting het onlangs aangekondig dat aansoeke ingewag word vir die toekenning van fondse aan verdienstelike navorsers. Ten einde meer persone geleentheid te gee om aansoek vir navorsingstoekennings te doen, is die teikendatum vir die indiening van aansoeke 15 April 2014.
Die Erfenisstigting, ‘n maatskappy sonder winsmotief, het Die Navorsingstrust in 2005 opgerig met die doel “…om sonder winsbejag, in samewerking met ander belanghebbende instansies, navorsing rakende enige Afrikaner- en Afrikaansverwante aangeleenthede, in die breedste sin van die woord en in die breër Suid-Afrikaanse konteks, te inisieer, uit te voer, te befonds en te koördineer, ten einde te verseker dat die fondse wat vir die doel bekom word, optimaal bestuur en benut word.”

Fondse vir gevorderde studie oor Afrikaner- en Afrikaansverwante onderwerpe is beskikbaar. Aansoeke van die volgende aard sal nie vir befondsing oorweeg word nie, nl. fiksie, familiegeskiedenis (wel oor genealogie as ‘n wetenskap), universiteitsregistrasiefooie, kongresbywoning en kapitale projekte.
Die oorwegende faktor is dat navorsing aan streng akademiese vereistes moet voldoen. Die navorsingsresultate hoef nie noodwendig in Afrikaans te wees nie, maar die aansoek moet in Afrikaans op die voorgeskrewe vorm gedoen word.

Persone wat om befondsing van navorsing wil aansoek doen, kan die nodige vorms bekom deur met mev Estelle Pretorius te skakel by 012 323 9050 of navorsing@erfenisstigting.org.za . Slegs aansoeke wat teen 15 April 2014 ontvang is, sal vir moontlike befondsing oorweeg word. Enige navrae in hierdie verband kan ook aan mev Pretorius gerig word.

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad