Die Erfenissentrum
Die Erfenissentrum is op die terrein van die Voortrekkermonument in Pretoria geleë.
Naslaan Biblioteek
Die biblioteek bevat ook die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika se boekeversameling.
Argief
Die Argief is in die Erfenissentrum geleë. 'n Argivale foto van die voortrekkerkamp tydens die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument, 16 Des '38.
Erfenishulpbronbestuur
Die verskuiwing van 'n beweegbare erfnenishulpbron, "Getemde Vryheid", in gevaar.
Terreine onder bestuur
Die Kerkenberg Retief-klip, KZN
Terreine onder bestuur
Bloukrans Erfenisterrein, KZN
Terreine onder bestuur
Danie Theron Gedenknaald, Gauteng
Terreine onder bestuur
O'Neill se Kothuis, KZN
Terreine onder bestuur
Die Kaalvoetvrou standbeeld, KZN
Terreine onder bestuur
Doornbult Konsentrasiekamp Begraafplaas, Noord-Kaap

Bewaar vandag… vir môre

WELKOM BY DIE ERFENISSTIGTING

Die Erfenisstigting (ES) is in 2002 as ‘n maatskappy sonder winsmotief gestig en is ‘n gerekende speler binne die Suid-Afrikaanse kulturele erfenis industrie. Die ES se visie is om publieke bewussyn van bedreigde erfenis deur die behoud, bewaring en volhoubare benutting van erfenishulpbronne te skep.

Verskeie vaste, roerende en nie-tasbare Suid-Afrikaanse erfenishulpbronne word bedreig ten spyte van wetlike beskerming. Bedreigde erfenishulpbronne sluit onder meer historiese geboue en strukture, monumente en erfenisterreine, kulturele praktyke, kunswerke, argiewe, begraafplase en grafte in. Bedreigings wissel van natuurlike verval, toevallige skade en vandalisme, tot gebrek aan befondsing en kapasiteit a.g.v. verskuiwings in politiese ideologie en staatsprioriteite.

Vir sekere groepe, soos minderheidsgroepe en ander gemarginaliseerde groepe, is die erfenishulpbronne tasbare uitdrukkings van hul identiteit. Waar bedreigings manifesteer, veral a.g.v. vandalisme en politiese of burokratiese afsydigheid, is dit onvermydelik dat sommige gemeenskappe die gevolge as ‘n direkte aanslag op hulle kultuur en identiteit beskou.

Om die ES se visie te bereik het ons vyf programme ontwikkel wat daarop gemik is om fondse in te samel om bedreigde erfenis te beskerm. Hierdie fondse stel ons in staat om die nodige infrastruktuur, kundigheid en dienste te bied om bedreigde roerende en vaste erfenishulpbronne te bestuur, erfenisnavorsing te onderneem en publieke bewussyn van die belangrikheid en waarde van erfenis te skep.

Kry ons nuusbriefAd
Ad
Ad
Ad