WELKOM

Die Erfenisstigting (ES) is in 2002 as ‘n maatskappy sonder winsmotief gestig en is ‘n gerekende speler binne die Suid-Afrikaanse kulturele erfenis industrie. Die Erfenisstigting is die versamelpunt van die Afrikaner se nalatenskap vir die volgende geslag.

OOR ONS

Deur middel van ons argief, biblioteek en musuemstoor kan ons sorg dat die kern van Afrikaner kultuur en geskiedenis behoue bly vir die volgende geslag. Verder is die ES ook aktief betrokke by die beskerming en bewaring van verskeie Afrikaner-erfenisterreine regoor Suider-Afrika.  Die opvoedkundige rol van die ES word vervul deur middel van uitstallings wat op ‘n gereelde grondslag vernuwe word om ‘n verskeindenheid van onderwerpe in die kalklig te plaas. Navorsers, akademici en ander belangstellendes kan ook die naslaan-biblioteek, en die argief besoek.

KLIK HIER

UITSTALLINGS

Die tweede wêreld oorlog het ‘n polariserende
uitwerking op die Afrikaner gemeenskap in Suid-Afrika gehad. Baie Afrikaners het by die Unie-magte onder generaal Jan Smuts aangesluit en ‘n groot rol gespeel in die verset teen Duitse magte in Noord-Afrika. Baie Afrikaners was ook egter gekant teen die idee om oorlog teen Duitsland te voer. Die duitsers was immers altyd behulpsaam teenoor die Afrikaners. Die Ossewa Brandwag het ‘n leidende rol gespeel in die verset teen die Suid-Afrika se betrokkenheid by die tweede wêreldoorlog. Was die OB simpatiek teenoor Duitsland? Of wou hulle bloot nie saam met Britanje, die boere se vyande van die Anglo-Boere oorlog veg nie? Kom besoek die uitstalling en besluit self.

KLIK HIER

TERREINE

Verder fokus die ES ook daarop om terreine met hoë
Afrikanererfeniswaarde te bewaar:
– Kerkenberg
– Kaalvoet Vrou Monument
– Bloukrans Monument
– Louis Trichardt gedenktuin – Maputo
– Mafikeng konsentrasiekamp begrafplaas
– Danie Theron gedenkteken – Gatsrand Fochville
– Kroonstad Konsentrasiekamp begrafplaas
– Ossewa Brandwag Ere-akker
– Karel Landman gedenkteken – Alexandrië, Port Elizabeth
– Doornbult Konsentrasiekamp terrein – Hopetown
– Boekenhoutfontein erfenisterrein

KLIK HIER

FASILITEITE

Die Erfenisstigting het twee fasiliteite wat spasie vir
vergaderings en lesings gun.
– Die Afrikaanse Patriot Komiteekamer
– Die Erfenisstigting se naslaanbiblioteek

KLIK HIER
George Anderson