EEUFEES-ALBUM: Pretoria se Eerste Eeu in Beeld

R 180.00

1 in stock

Category:

Description

Saamgestel: S.P. Engelbrecht, J.A.I. Agar-Hamilton, A.N. Pelzer en H.P.H. Behrens
Uitgewer: J.L. van Schaik
Gepubliseer: 1952
Taal: Afrikaans
Toestand: In goeie gehalte. Hardeband met geen stofomslag. Gedeelte van stofomslag saam met nuusartikel op eerste blanko bladsy geplak. Nuusartikel op half-titel bladsy geplak. Vorige eienaar se naam en datum in ink op half-titel bladsy.

Beskrywing:

Pretoria is as administratiewe hoofstad van die Unie van Suid-Afrika ten nouste aan die derde eeufees-viering van die koms van Jan van Riebeeck en die vestiging van die blanke volksplanting in Suid-Afrika verbonde, en dit is hierom dat hierdie geskiedenis van Pretoria in beeld reeds noual die publiek aangebied word. Die oorspronklike plan was dat dit eers in 1955 sou geskied wanneer Pretoria sy eie eeufees hoop te vier.

Die redaksieraad het met sorg die verskillende portrette uitgekies en was meermal verras dat daar nog so baie afbeeldings van verdwene Ou-Pretoria bewaar gebly het. In die geskiedenis van Pretoria word die geskiedenis van Transvaal weerspieël, en van 1910 ook die geskiedenis van die Unie van Suid-Afrika. Daarom moes meermale opgepas word om die grens tussen die spesifiek Pretoriaanse en die algemene Transvaalse of Suid-Afrikaanse nie uit die oog te verloor nie.

Wat met die samestelling van hierdie uitgawe veral opgeval het, is die feit dat Pretoria aan sulke geweldige veranderings onderworpe was gedurende die afgelope honderd jaar. Van Ou-Pretoria is daar byna niks oorgebly nie en selfs weinig van die Pretoria van vyftig jaar gelede. Mens sou kan sê dat die geskiedenis van ons stadsbeeld ‘n geskiedenis is van bou, afbraak en herbou, die beeld wat die twintigste eeu oor die hele wêreld laat sien. Daarom hoop die redaksieraad dat aan die inwoners van Pretoria ‘n diens bewys is deur die oue wat verbygegaan het, in beeld vas te lê. In die ou gesloopte geboue vind ons iets van die gees van die vorige geslag en geslagte weerspieêl, iets van hulle arbeid tot die ophou van Land en Volk.

Die hoop word verder gekoester dat hierdie uitgawe nie alleen vir Pretoria van belang geag sal word nie, maar dat dit ook ‘n bydrae is tot die kennis van ons verlede in die algemeen.

Ad
Ad
Ad
Ad
0

Your Cart