DIE HULDEJAAR 1949

R 250.00

1 in stock

Category:

Description

Outeur: Botha, M.C.
Uitgewer: Voortrekkerpers Bpk
Gepubliseer:1952
Taal: Afrikaans
ISBN: Geen

Beskrywing:

Die bedoeling met hierdie boek was om ‘n algemene beeld van die feesjaar 1949 te gee sodat ‘n oorsigtelike verhaal, ‘n breĆ« nabeeld, daarvan kan bly voortbestaan. Dit was hoegenaamd nie die bedoeling om ‘n intensief beskrewe geskiedenis van al die verrigtinge op te stel nie. Trouens, die oortuiging word gekoester dat daar nie in die wye volkskringe ‘n behoefte aan so ‘n gedetailleerde geskiedenisboek oor die feesjaar bestaan nie, maar dat daar wel belangstelling is vir ‘n algemene oorsig.

Die feestelikhede van 1949 val in twee kategorieƫ: die voorspel tot die inwyding by wyse van die rapportryersfeeste en die inwydingsfees by die monument.

Daar is deurgaans getrag om aan te toon hoe elke stad of dorpie op sy manier ingepas het in die groot feesnetwerk wat die suidelike helfte van ons vasteland oorspan het, maar daar is nie plek afgestaan aan fyn besonderhede soos wie almal rapportryers was of waar die bladsakke oral tussen dorpe oorhandig is en so meer nie. Met die beperkte ruimte beskikbaar, was dit dus die beleid om foto’s wat feesaspekte afbeeld, voorrang bo die van byvoorbeeld komitees te gee. Die maatstaaf was steeds dat dit vir die onbekende leser iets van kultuurhistoriese belang gegee moet word wat sal aantoon wat tydens ‘n fees plaasgevind het.

Ad
Ad
Ad
Ad
0

Your Cart