Word ‘n lid van die ES

WORD ‘N LID VAN DIE ERFENISSTIGTING

Enige persoon wat die doelstellings van die ES onderskryf en die toepastlike bydrae maak, kan ‘n lid van die ES word

STAP 1: Kies kategorie

 • Kategorieë A1 en A2 is slegs vir kultuur- of verwante organisasies.
  Kategorie B is vir organisasies, instellings, trusts of regspersone.
  Kategorie C is vir individue, organisasies, instellings, trusts of regspersone.

 • Hiermee word aansoek gedoen vir die volgende kategorie van lidmaatskap van die ES:

  Kategorie: Aansluitingsgeld: Jaarlikse ledegeld (vanaf jr 2):
  A1 R150 000 (BTW uitgesluit) R8 029.35 (+BTW) p.j.
  A2 R30 000 (BTW uitgesluit) R8 029.35 (+BTW) p.j.
  B R15 000 (BTW uitgesluit) R4 014.68 (+BTW) p.j.
  C Geen R600 (+BTW) p.j.*
 • * Jaarlikse ledegeld is van toepassing met aansluiting vir Kategorie C-lede.
 

STAP 2: Besonderhede van aansoeker

 • Besonderhede van aansoeker (Voltooi wat van toepassing is):
 

STAP 3: Stuur vorm en betaal aansluitingsfooi

 • Die aansoek is onderhewig aan keuring deur die direksie van die Maatskappy, ooreenkomstig die bepalings en voorwaardes soos uiteengesit in die Akte van Oprigting en Statute van die Maatskappy.

  Geeneen van die voorregte van lidmaatskap, insluitende stemreg, kan uitgeoefen word, tensy die aansoeker al die toepaslike verpligtinge ten volle nagekom het nie.

  Die minimum aansluitingsfooie betaalbaar, moet inbetaal word in die lopende rekening van die Erfenisstigting by ABSA Brooklyn, takkode 632005, rekeningnommer 4056 209 535. Verwysing: ES aansluit en organisasie/van. ‘n Afskrif van die inbetalingsbewys moet per e-pos gestuur word aan admin@es.org.za.

 • Aansluitingsfooie nie van toepassing op individue wat R2 000+ aan die Navorsingstrust geskenk het nie; ook nie opbetaalde lede van die Voortrekkermonument Art 21 Maatskappy en Lewenslange Vriende van die Voortrekkermonument nie.

 

Verifikasie

 

Word ‘n “Vriend van die Erfenisstigting”

As jy geinteresseerd is in ons projekte, voltooi asb dié vorm. Lidmaatskap is gratis, en jy sal dan inligting en uitnodigings na ons funksies en bedrywighede ontvang.

Word 'n "Vriend van die Erfenisstigting"

 • Voltooi die vorm om as "Vriend van die Erfenisstigting" aan te sluit
 

Verifikasie

Ad
Ad
Ad
Ad