Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Petra Luus (ES Argivaris) is vanaf 2018 besig met die sortering van die Voortrekkermonument (VTM) se argiefversameling. Die eerste gedeelte van die groep wat sorteer word, is die Sentrale Volksmonumentekomitee (SVK) wat in 1931 gestig en in 1968 ontbind is. Dele wat reeds gesorteer en opgeskryf is, sluit in: SVK-stigting, algemene vergaderings, lidmaatskap, administrasie, samewerking met regering, Monumentfonds, finansies, Rykstentoonstelling, provinsiale komitees, asook die Situs-, Vorm-, Historiese – en Boukomitee. Petra sorteer tans dokumente van die Eeufeeskomitee. Die versameling bevat interessante dokumente, soos die onderstaande boete-nota wat tydens die VTM-hoeksteenlegging geskryf is.

VTM argief

Persone wat nie hul hoede tydens die geleentheid op 16 Desember 1938 afgehaal het nie, is beboet!

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad