Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Navorser

Aansoeke word ingewag vir ‘n Navorsingspos by die ES. Vereistes: Ten minste ‘n nagraadse kwalifikasie  in Geskiedenis of Kultuurgeskiedenis,Politieke Wetenskap of Staatsleer; bedrewe in argiefnavorsing; ervaring in navorsing en die publikasie van navorsingsuitsette; uitstekende taalgebruik en skryfvermoë (Afrikaans en Engels); ‘n deeglike kennis en belangstelling in die Suid-Afrikaanse geskiedenis; begrip vir die erfenisbewaringsomgewing; min. toepaslike werkservaring: vyf jaar. Salaris: ± R135 000 p.j.

Stuur u CV voor 22 Februarie 2016 na Estelle Pretorius by navorsing@es.org.za

 

Tegniese Beampte

Die ES het ook ‘n vakature vir ‘n Tegniese Beampte, wat verantwoordelik sal wees vir herstel- en onderhoudswerk by die Erfenissentrum en die ES se afgeleë terreine. Die ideale kandidaat moet bereid wees om baie te reis, bekwaam wees om self alle logistieke reëlings te tref en ‘n deeglike kennis hê van restourasiewerk aan historiese strukture. Vereistes: Matriek met vyf jaar relevante ondervinding, ‘n deeglike kennis van die boubedryf. ‘n goeie begrip van erfenisbewaring en die Suid-Afrikaanse geskiedenis sal ‘n aanbeveling wees. Salaris ± R106,500 p.j.

Stuur u CV voor 22 Februarie 2016 na Riana Mulder by museum@es.org.za

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad