Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Die Voortrekkermonument en Natuurreservaat (VTM), waarby die Bloedrivier-erfenisterrein in KZN ingelyf is, is ’n uitnemende toerismebestemming, opvoedkundige instansie en erfenisterrein. Die pos is beskikbaar vanaf 1 September 2019  en aansoekers word versoek om aansoeke na die onderstaande e-posadres te stuur, waarna ’n gestruktureerde keuringsproses sal plaasvind.

 

Salarispakket:   R250 000.00 per jaar (koste-tot-maatskappy)

 

 

Vereistes:  BEd/BA-graad (HOD) en minstens 5 jaar ondervinding in, of blootstelling aan nasionale kurrikulumontwikkeling.

 

Spesialisering in die Sosiale Wetenskappe met hoofvakke soos Geskiedenis, Argeologie en / of Kunsgeskiedenis sal ’n sterk aanbeveling wees.

 

Prestasie-areas:

 • Bestuur van personeel en begroting van die Opvoedkundige Afdeling;
 • Skakeling en samewerking met verskeidenheid vakkundiges oor verskillende vakdissiplines;
 • Op hoogte bly van nuwe inisiatiewe / ontwikkeling in die opvoedkundige veld.
 • Programontwikkeling: Identifiseer en ontwikkel opvoedkundige programme en kursusse binne die nasionale kurrikulumraamwerk, sowel as ander kurrikulums (bv. IEB);
 • Programaanbieding: Evalueer en redigeer alle leermateriaal sodat inhoud feitelik, relevant en outentiek is, bied programme en kursusse aan soos nodig, koördineer uitreikprogramme vir skole;
 • Opleiding van interne en eksterne toergidse (suksesvolle kandidaat sal as toergids opgelei word);
 • Spesiale opvoedkundige aktiwiteite: Ontwikkel / organiseer opvoedkundige aktiwiteite op die terrein, navorsing oor alternatiewe aktiwiteite;
 • Bemarking: Skakeling / besoeke / vergaderings met relevante rolspelers;
 • Bemark skooltoerisme, die Voortrekkermonument, Bloedrivier en ander erfenisterreine by relevante skoue, uitstallings en werkswinkels;
 • Byhou van databasis mbt besoekende skole, provinsiale skole, onderwysamptenare, toeroperateurs vir skoolgroepe en diensverskaffers.

 

Vaardighede:

 • Sterk skakeling-, projekbestuur- en kommunikasievaardighede;
 • Uitstekende skryf- en praatvaardighede;
 • Rekenaargeletterdheid en goeie administratiewe bestuur;
 • Goeie insig en hantering van leerlinge.

 

Persoonlike Eienskappe:

Goeie interpersoonlike vaardighede,  ingestel op kliëntebehoeftes. Moet goed in spanverband kan funksioneer en gretig wees om nuwe vaardighede aan te leer. Inisiatief neem.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 Julie  2019

 

Rig aansoeke en navrae aan: Menslike Hulpbronbestuurder bdpa@vtm.org.za / telno: 012 326 6770

Aansoeke en beknopte CV’s in Afrikaans sal oorweeg word.  Daar sal slegs met kandidate wat op die kortlys geplaas word, verder gekommunikeer word.

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad