Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube
  • Schoemansdal-versameling

Sidney Miller het sy argiefversameling van 20 jaar se werk en navorsing oor die Voortrekkerdorpie Schoemansdal aan ons argief oorhandig. Hy was as argeoloog by die argeologiese opgrawings en dokumentasie daar betrokke. Dis ‘n kosbare versameling wat akademici, navorsers e.a. belangstellendes baie nuttig kan gebruik. Dankie, Sidney!

Sidney Miller versameling

  • Johan de Ridder se elektroniese argitektuur-versameling

Hy was die seun van Cecile de Ridder wat vir reuse Volkspele-uitvoerings verantwoordelik was, en sy oom was dr Willem Punt, stigter van die Stigting Simon van der Stel. Die bekende argitek, Johan de Ridder, se elektroniese versameling is deur sy seun, Tienie de Ridder, aan die ES vir bewaring gegee.
Johan de Ridder het talle kerke, woonhuise, kerksale, aftreeoorde, jeugsentrums, woonstelblokke, skole en kantoorgeboue ontwerp.

De Ridder het groot waarde aan die bewaring van Suid-Afrika se boukundige erfenis geheg en was verantwoordelik vir die restourasie van die plaas van pres. Paul Kruger buite Rustenburg; die pres. M.W. Pretorius–huis, die huis van die digter Totius in Potchefstroom (1977), die restourasie van die Uniegebou (1982-1986) in samewerking met TW Baker en die Louis Trichardt Gedenktuin in Mosambiek (1956-1968).
Die versameling sluit ook geskandeerde dokumente van sy werk in.

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad