Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Die ou skoolwerf van die Paarl Public School for Boys is geleë op sekerlik die laaste onversteurde oop erf in die middel van die ou Paarl. Die werf is aangrensend tot die Zomerlust Gastehuis, eertydse herehuis van die De Villiers-familie wat die plaas Zomerlust in die 19de eeu tot en met die vroeë 1990’s besit het.

Die ES is deur die Eugène Marais Stigting (EMS) genader om ‘n argeologiese verkenningsopname van die ou skoolwerf te maak, om te bepaal of dié stukkie grond ‘n bydrae kan lewer tot die ryke geskiedenis van 19de-eeuse Paarl d.m.v. historiese argeologiese ondersoeke. Die verbintenis van die skoolwerf met Eugène Marais mag moontlik ook verder uitgebrei word, veral as die argeologiese opname sensitief gedoen word binne die doelstellings van die EMS, en dié instelling se meer as 40 geïdentifiseerde temas.

‘n Mens mag dalk vra: op watter wyse sou Eugène vandag só ‘n projek aanpak? Wat kon die vrae wees wat hy sou wou vasstel? Hoe sou hy die inligting wat hopelik verkry kan word, interpreteer? Hoe sou hy dit bekend maak? In ‘n gedig, ‘n artikel, referaat? En, miskien die belangrikste, wat sou so ‘n projek vir hom beteken in die lig van vandag se gepolariseerde erfenisbelange?

Volgens Johan Nel, die ES se Hoof van Bewaringsdienste, is “die EMS se besluit om ‘n histories argeologiese element binne die groter restourasieprojek van die ou skoolwerf en -geboue te ondersoek, om sodoende dieper betekenis en konteks aan die projek en terrein te verleen, deurdag en binne die gees van Marais se innoverende gedagtegang gedoen.”
Besoek www.eugene-marais.org.za vir meer inligting oor die Eugène Marais Stigting.

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad