Publikasies

Die ES-personeel doen navorsing en publiseer oor ‘n verskeidenheid onderwerpe. Die ES gee ook boeke uit wat oor spesifieke erfenis-onderwerpe handel. Publikasies en nagraadse-verhandelings wat gelei het uit befondsing deur die ES Navorsingstrust word ook gelys. Ons kan afskrifte van artikels op aanvraag verskaf.

Lys van Publikasies

Publikasies deur ES-personeel

Antonites, A.R. (2016). Zhizo and Leokwe period human remains and burial practices at Schroda. South African Archaeological Bulletin 71: 14-26.

Antonites, A.R. (2018).Die nagedagtenis van dié wat reg gedoen het, leef voort. Konteks 29(4): 32-33. [Konteks Artikel PDF (05-2018)]

Antonites, A.R. (2018). Die Kaalvoetvrou. Konteks 29(7): 10-11. [Konteks Artikel PDF (08-2018)]

Antonites, A. & Antonites, A.R. (2014). The archaeobotany of farming communities in South Africa: a review. In: Stevens, C. J., Nixon, S., Murray, M. A. and Fuller, D.Q. (reds.) The Archaeology of African Plant Use. Left Coast Press: California, pp. 225-232.

Antonites, A., Antonites, A.R., Kruger, N. & Roodt, F. (2014). Report on excavations at Penge, a first millennium Doornkop settlement. Southern African Humanities 26: 177-192. [http://www.sahumanities.org/ojs/index.php/SAH/article/view/353]

Antonites, A.R. & Kruger, N. (2012). A preliminary assessment of animal distribution on a 19th century VhaVenda settlement. Nyame Akuma 77: 3-10.

Antonites, A.R., Bradfield, J. & Forssman, T. (2016). Technological, functional and contextual aspects of the K2 and Mapungubwe worked bone industries. African Archaeological Review 33: 437-463.

Antonites, A.R., Douglass, K. & Linseele, V. (2018). African archaeozoology today: multi-analytical approaches to human-animal interactions in the African past. Special volume in African Archaeozoology. Quaternary International 471B: 1-5.

Antonites, A.R., Scott, K. & Grody, E. (2016). New directions in South African archaeozoology of the last 2,000 years. African Archaeological Review 33: 345-351.

Antonites, A.R., Uys, S. and Antonites, A. (2016). Faunal remains from MNR 74, a Mapungubwe period settlement in the Limpopo Valley. Annals of the Ditsong National Museum of Natural History 6: 26-38.

Bradfield, J. & Antonites, A.R. (2018). Bone hoes from the Middle Iron Age, Limpopo Province, South Africa. Quaternary International 472A: 126-134.

Bradfield, J., Forssman, T., Spindler, L. & Antonites, A.R. (2018). Identifying the animal species used to manufacture bone arrowheads in South Africa. Anthropological and Archaeological Sciences DOI: 10.1007/s12520-018-0688-5

Douglass, K. Antonites, A.R.,Quintana Morales, E.M., Grealy, A., Bunce, M., Bruwer, C. & Gough, C. (2018). Multi-analytical approach to zooarchaeological assemblages elucidates Late Holocene coastal lifeways in southwest Madagascar. Quaternary International 471B: 111-131.

Kruger, C. (1996). The Zonderwater Italian prisoners of war 1941-1947: Fifty years down the line. South African Journal of Cultural History 10(2): 88-104.

Kruger, C. & Van Heerden, M. (2005). The Voortrekker Monument Heritage Site: a new statement of significance. Historia 50: 237-260.

Judson, E. (2018). ‘n Merkwaardige uitstalling. Konteks 29(5): 36-38.

Marais, P. & Botha, Z. (2005). Dr KGF Collender: inventor of Mass Miniature Radiography. Adler Museum Bulletin 31(2): 27-30.

Mulder R. (2004). Klip, yster en bloed. In: Nel, L. (red.), Anderkant die Magalies: Die Wêreld van die Wonderboom. Sinoville: Kontreiboeke SA, pp. 8-15. [Kontak die ES biblioteek]

Mulder R. (2004). Die beskermers van lewe. In: Nel, L. (red.), Anderkant die Magalies: Die Wêreld van die Wonderboom. Sinoville: Kontreiboeke SA, pp. 68-89. [Kontak die ES biblioteek]

Mulder R. & Heine, M. (2004). Temmers van die wildernis. In: Nel, L. (red.), Anderkant die Magalies: Die Wêreld van die Wonderboom. Sinoville: Kontreiboeke SA, pp. 33-67. [Kontak die ES biblioteek]

Mulder R. & Le Roux, A.I. (2004). Pilare van die sakewêreld. In: Nel, L. (red.), Anderkant die Magalies: Die Wêreld van die Wonderboom. Sinoville: Kontreiboeke SA, pp. 167-192. [Kontak die ES biblioteek]

Mulder, R. (2017). Bewaar vandag se erfenis … vir môre. INK Die Afrikaanse Taalskrif, September-uitgawe [http://fak.org.za/september/mobile/index.html#p=5]

Nel, J. (2009). Un-archaeologically speaking: the use, abuse and misuse of archaeology in popular culture. The Digging Stick 26(1): 11-13.

Nel, J. (2011). ‘Gods, Graves and Scholars’ returning Mapungubwe human remains to their resting place.’ In: Tiley-Nel, S. (red.), Mapungubwe Remembered. Johannesburg: Chris van Rensburg Uitgewers, pp. 230-237.

Nel, J. (2017). Moenie simbole van kolonialisme vernietig. Netwerk 24 & Die Burger, 28/09/2017.

Nel, J. & Tiley, S. (2004). The Archaeology of Mapungubwe: a World Heritage Site in the Central Limpopo Valley, Republic of South Africa. Archaeology World Report 1: 14-22.

Pretorius, E.E. (1985). Die geïllustreerde boek in Nederland as kultuuruiting van die Art Nouveau. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 2(2): 16-22.

Pretorius, E.E. (1989). Die vrou as krygsgevangene in Pretoria, 1899-1902.Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuur- en Kunsgeskiedenis 3(1): 10-18.

Pretorius, E.E. (1989). Oorlogskorrespondensie van Jan Floris van der Wateren, 1900-1902. Historia 34(2): 4-5.

Pretorius, E.E. (1990). Biografie van Pierneef. In: Nel, P.G. (red.), J.H. Pierneef, Sy Lewe en Sy Werk. Kaapstad: Perskor, pp.27-109. [Kontak die ES biblioteek]

Pretorius, E.E. (1990). Hendrik Pierneef – die mens. In: Nel, P.G. (red.), J.H. Pierneef, Sy Lewe en Sy Werk. Kaapstad: Perskor, pp. 110-113. [Kontak die ES biblioteek]

Pretorius, E.E. (1990). Pierneef en die beeldende kunstenaars van sy tyd. In: Nel, P.G. (red.), J.H. Pierneef, Sy Lewe en Sy Werk. Kaapstad: Perskor, pp. 158-168. [Kontak die ES biblioteek]

Pretorius, E.E. (1991). Musiekmakers van weleer. Die Taalgenoot 60(10): 10-11.

Pretorius, E.E. (1998). Dood en begrafnis in die negentiende eeu. Studio Historiae Ecclesiasticae, Julie uitgawe.

Pretorius, E.E. (2004). ‘n Kanon genaamd Grietjie. De Kat 18: 80-83, Herfs uitgawe.

Pretorius, E.E. (2003). Italianers en SA kultuur. Die Burger, 23 Augustus 2003, p. 15.

Pretorius, E.E. (2017). Geloftedagvieringe ná die Slag van Bloedrivier. INK Die Afrikaanse Taalskrif, Desember uitgawe. [https://view.joomag.com/ink-desember-2017/0944133001513325994?short]

Pretorius, E.E. (2017). Om ons erfenis te bewaar – wat vandag verlore gaan, kan nie môre gered word nie. Konteks 28(12): 34-35.

Pretorius, E.E. (2018). Klipstapels op die Pad van Suid-Afrika. Konteks 29(1): 34-35. [Konteks Artikel PDF (01-2018)]

Pretorius, E.E. (2018). Die troostelose verhaal van Doornbult. Konteks 29(2): 10-11. [Konteks Artikel PDF (03-2018)]

Pretorius, E.E. (2018).Die verhaal van Grietjie. FLINK Die Afrikaanse Taalskrif, April uitgawe. [https://view.joomag.com/flink-april-2018/0859549001523877234?short]

Pretorius, E.E. (2018). Kultuurskatte in klipstapels. Konteks 29(6): 32-33. [Konteks Artikel PDF (07-2018)]

Sarkady, N. & Antonites, A.R. (2018). Pioniers van erfenisbewaring. Konteks 29(3): 27-29. [Konteks Artikel PDF (04-2018]

Symes, C.T. & Antonites, A.R. (2014). Notes on African Crowned Eagle Stephanoaetus coronatus diet in savanna and forest in KwaZulu-Natal, South Africa. Ostrich: Journal of African Ornithology 85: 85-88.

Tiley-Nel, S.L. & Antonites, A.R. (2015). Archaeological Worked Bone and Ivory. A Guide to Best Practice in Preservation, Research and Curation. Pretoria: Universiteit van Pretoria.

Wiid, R. & Kruger, C. (2009). So…Wat het die Britte by Oranjerivier gedoen? ‘n Oorsig van Britse bedrywighede by Oranjerivierstasie 1899-1902. Exclusive Solutions: xx

Erfenisstigting Publikasies

De Beer, J. (2013). Norvalspont Konsentrasiekamp. Pretoria: Die Erfenisstigting.

De Beer, J. (2013). Oorlogskroniek van die Suidwes-Vrystaat. Pretoria: Die Erfenisstigting.

De Beer, J. (2013). St Helena – Eiland van Verlatenheid. Pretoria: Die Erfenisstigting.

Ferreira, O.J.O. (2017). Die Portugese Nadraai van die Rebellie (1914-1915).Pretoria: Die Erfenisstigting.

Giliomee, H. (2011). Die Afrikaners van 1910-2010. Pretoria: Die Erfenisstigting.

Visagie, J. (2014). Voortrekkerleiers en trekroetes Pretoria: Die Erfenisstigting.

Publikasies: ES-versamelings & -terreine

Antonites, A.R.(2018).Die nagedagtenis van dié wat reg gedoen het, leef voort (Karel Landman-monument). Konteks 29(4): 32-33.

Ferreira, O.J.O. (1975). ‘n Volk se hulde: die geskiedenis van die Sentrale Volksmonumentekomitee. Johannesburg:  Perskor.

Nienaber, W.C., Steyn, M. & Boshoff, W.S. (2015). Alleged mass graves and burial sites outside a formal cemetery at the Orange River concentration camp, South Africa. South African Journal of Cultural History 29: 65 – 77.

Pretorius, E.E. (2018). Die troostelose verhaal van Doornbult. Konteks 29(2): 10-11.

Sarkady, N. & Antonites, A.R. (2018). Pioniers van erfenisbewaring (Dr. Willem Punt en Cecile de Ridder). Konteks 29(3): 27-29.

Wiid, R. (2010). Medisinale gebruike in Doornbultkonsentrasiekamp 1901-1902: Met verwysing na die medisinaleplantgebruike van die Khoi en die San. Exclusive Solutions.

Wiid, R. (2011). Doornbult – asof met ‘n tydmasjien: Bydraes tot Doornbultkonsentrasiekamp. Exclusive Solutions.

Wiid, R. (2011). Ons mag nie vergeet nie: Doornbultkonsentrasiekamp 1901-1902. Exclusive Solutions.

Wiid, R. & Kruger, C. (2009). So…Wat het die Britte by Oranjerivier gedoen? ‘n Oorsig van Britse bedrywighede by Oranjerivierstasie 1899-1902. Exclusive Solutions.

Wiid, R. (2010). Uit blik en bottel: ‘n Oorsig oor voedselgebruik in die Britse kampe en Doornbultkonsentrasiekamp tydens die Anglo-Boereoorlog 1899-1902. Exclusive Solutions.

Publikasies: ES Navorsingstrust

Botes, S.M. (2014). Bloemfontein gedurende die bewind van president F.W. Reitz, 1889-1895: ‘n Kultuurhistoriese studie. D.Phill-verhandeling, Universiteit van die Vrystaat.

Brink, L.E. (2015). Die lewe, werk en invloed van F.V. Engelenburg in Suid-Afrika, 1889-1938. D.Phill-verhandeling, Noordwes-Universiteit.

Brink, L.E. (2010). ‘n Biografie van die taalstryder F.V. Engelenburg tot met die stigting van die SA Akademie in 1909. MA-verhandeling, Noordwes-Universiteit.

Carstens, W.A.M. & Van de Poel, K. (2010). Teksredaksie. Sun Press, Stellenbosch.

Coetzee, G.C.J. (2012). ‘n Histories-argeologiese studie van die plaas Welkomskraal, distrik Venterstad, Noordoos-Kaap. MA-verhandeling, UNISA

Du Plooy, H. (2017). Gespreksgenoot: ‘n Brieweboek. Litera, Pretoria.

Du Pisani, K., Kriek, D. & de Jager, C. (2017). Jan Smuts – van boerseun tot wêreldverhoog. Protea Boekhuis, Pretoria.

Hendrich, G. (2010). Die geskiedenis van die Afrikaner in Rhodesië. D.Phill-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch.

Hoogenraad-Vermaak, S.C.J. (2009). ‘n Kritiese ondersoek na die bydrae van Afrikaner sakelui in die vestiging van ‘n nuwe politieke bestel: 1985-1992. DLitt et Phil-verhandeling, Universiteit van Johannesburg.

Lagner, D. & Alberts, P. (2009). Gebroke land: Armoede in die Afrikaanse gemeenskap sedert 1902. Kraal Uitgewers, Brandfort.

Oosthuysen, C.M. (2016). Die trekos en trektoerusting in Suid-Afrika: ‘n Historiese perspektief. MA-verhandeling, Noordwes-Universiteit.

Senekal, B. (2012). ’n Inligtingstegnologie-gesentreerde gebruikerskoppelvlak vir navorsings-doeleindes binne die geesteswetenskappe met spesifieke verwysing na die Afrikaanse letterkunde. LitNet Akademies 9(2): 468-499.

Viljoen, H. (2018). Kreolisering van die wêreldletterkunde by D.J. Opperman. LitNet Akademies 15(2).

Ad
Ad
Ad
Ad