Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Die versameling van prof. Marius Johannes Swart (1931–2007) is hierdie maand deur ons assistent-argivaris Petra Luus ontsluit. Die versameling sluit o.a. korrespondensie, toesprake, verslae, radiopraatjies, foto’s en plakboeke in.

Prof. Swart het as historikus oor fasette van die Afrikaner se geskiedenis en die Afrikaanse kultuurlewe gepubliseer. Prof. Swart was lid van verskeie organisasies, o.a. die Port Elizabeth Museumraad (1967–1983), Historiese Genootskap van Suid-Afrika (1956–1996), Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (vanaf 1976), en die Rapportryerbeweging se hoofbestuur (1967 – 1979). Hy was betrokke by die hoofbestuur van die FAK (vanaf 1970’s), het gedien as ere-president van die Port Elizabeth Afrikaanse Amateur Toneelvereniging (vanaf 1973) en as nasionale voorsitter van die landswye 150ste herdenking van die Groot Trek (1988).

Prof. Swart het verskeie eretoekennings in sy loopbaan ontvang, bv. die FAK se Halfeeufeestoekenning (1979), FAK se Prestige Toekenning vir Kultuur (1988) en die Rapportryerbeweging se Danie Theron Kultuurtoekenning vir Uitnemende Diens (1995).

Prof Marius Swart

Prof Marius Swart

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad