Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

‘n Ernstige riool- en industriële afvalwaterstorting by die Kroonstad Konsentrasiekampbegraafplaas in Kroontsad in die Vrystaat is op 25 Februarie 2020 onder die Erfenisstigting se aandag gebring.

Die Stigting het gevolglik die terrein op 27 Februarie 2020 besoek. Die oorsaak van die storting is ‘n gebreekte rioolpyp ongeveer 20 meter van die suidelike grens van die terrein wat tot die oorstroming van die westelike helfte van die begraafplaas gelei het. Die plaaslike Kroonstad Munisipaliteit was op die dag besig om aandag te skenk aan die gebreekte pyp.

Die Erfenisstigting het die geval aan die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap se Bergraafplase en Grafte-eenheid (SAEHA BG) op 4 Maart 2020 gerapporteer, en ook hulle bystand in die saak versoek. Die SAEHA BG bestuurder, me. Mimi Seetelo, het onmiddelik op die Stigting se versoek gereageer en aangedui dat hulle “’n terreinbesoek voor die einde van die week sal aflê. Die doel van die besoek is om verdere inligting te verkry en op die saak op te tree”.

Die Erfenisstigting waardeer die SAEHA BG se vinnige terugvoer op die saak. Ons voel ook sterk dat met behoorlike beplanning en samewerking tussen entiteite soos ide Stigting en die SAEHA BG, terreine soos die Kroonstad Konsentrasiekampbegraafplaas insiggewend to sosiale kohesie en nasiebou kan bydra.

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad