OSSEWABRANDWAG ERE-AKKER 

S 25°51’51.55  O 28°10.25.15

Ossewabrandwag Ere-akker

Ossewabrandwag Ere-akker

Die ES het in 2012 eienaarskap geneem van die Ossewabrandwag Ere-Akker, wat 99 grafte bevat (o.a. dié van die OB- leier , J.F. van Rensburg en J.C. Neethling, die eerste eggenoot van die legendariese aktrise Anna Neethling-Pohl).

Die Osswabrandwag is op 4 Februarie 1939 in Bloemfontein as ‘n kultuurorganisasie gestig – ‘n direkte uitvloeisel van die oplewing van Afrikansernasionalisme na die Simboliese Ossewatrek van 1938. Die liggaam was sterk gekant teen Suid-Afrika se betrokkenheiud by die Tweede Wêreldoorlog.

 

Ad
Ad
Ad
Ad