Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Gedurende Februarie is die volgende skenkings ontvang o.a. unieke foto’s geneem by Kerkenberg tydens ‘n Geloftefeessaamtrek in die 1980’s, asook ’n foto van die ontvangs van die Johanna van der Merwe-wa tydens die Groot Trek Eeufeesvieringe in 1938 te Emmakoppie in Northcliff, Johannesburg. Ons het ook die privaatversameling van die beeldhouer Alfonso Smuts ontvang. Dit sluit korrespondensie en ander dokumente in, o.a. ‘n biografiese skets en inligting oor verskeie opdragte soos Die Kaalvoetvrou, Moedige Boerestryderen Casparus de Coligny. Die versameling word tans ontsluit en sal binnekort vir navorsers beskikbaar wees.

Die Daniel Hugo-versameling word ook by die ES bewaar – dit is ‘n waardevolle bron vir enige navorsing op die gebied van Suid-Afrikaanse letterkunde.

Onder: Alfonso Smuts se Kaalvoetvrou-beeld,afgeneem tydens ‘n Kerkenberg-saamtrek in 1981.

Kaalvoetvrou 1981

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad