Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube
junie nuusbrief - cecilia

Die Direksie en personeel van die Voortrekkermonument en Erfenisstigting is verheug om aan te kondig dat Cecilia Kruger aangestel is as die nuwe Besturende Direkteur van die twee instansies.

Me Kruger het in 2000, na 15 jaar in erfenisbewaring en museumwese, saam met genl Gert Opperman by die Voortrekkermonument ingeval en was onder andere verantwoordelik vir die vestiging en uitbou van alle vakkundige dienste op die terrein.

Benewens verskeie toepaslike nagraadse kwalifikasies, voltooi sy in 2002 haar M-graad in Erfenisbewaringsbestuur oor die Voortrekkermonument. Dit was hierdie verhandeling wat in 2011 as basis gedien het vir die verklaring van die Voortrekkermonument as ’n Nasionale Graad I-erfenisterrein ingevolge die Nasionale Erfenisbewaringswet (Wet 25 van 1999).

Ons wens haar alle sterkte toe vir die toekoms!

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad