Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

??????????

Hartlik welkom aan ons nuwe kollega, Johan Nel! Johan is pas aangestel as ons nuwe Bestuurder: Bewaringdienste.

Johan Nel bied strategiese leiding en rigtinggewing vir die Erfenisbewaringsafdeling. Hy hanteer die logistieke en finansiële bestuur, skakeling met owerhede en gemeentskappe, en alle regsaspekte namens die Erfenisstigting. Johan koördineer ook alle bewaringsbestuursprojekte en gemeentskapsbewusmakingsaksies. 


Johan het ‘n Honneursgraad in Argeologie van die Universiteit van Pretoria verwerf en is ‘n professionele lid van die Vereniging van Suider-Afrikaanse Professionele Argeoloë, asook geakkrediteer deur dié vereniging se kulturele erfenisbestuursafdeling. Hy is ook ‘n lid van die Internasionale Raad vir Monumente en Terreine. 


Johan het meer as 17 jaar ervaring in verskeie erfenishulpbronbestuurprojekte. Hy het sedert 2010, tydens ‘n aanstelling deur ‘n vername omgewingsbestuurmaatskappy, uiteenlopende ervaring in internasionale erfenishulpbronbestuur opgedoen in verskeie Afrika-lande, inkluis Botswana, die Demokratiese Republiek van die Kongo, Liberia, Sierra Leone en Suid-Afrika. Die ervaring het argeologiese opnames, uitgrawings, gemeenskapskonsultasies en grafverskuiwings ingesluit wat tot die Internasionale Finansiekorporasie en ander internasionale standaarde voldoen het. Hy het dan ook as ‘n vakkundige resensent op ander erfenishulpbronbestuurprojekte gedien, onder meer in lande soos Kameroen, Malawi en Tanzania. 


Gedurende die tydperk het Johan ‘n erfenishulpbronbestuurproses ontwikkel wat gegrond is op internasionale en Suid-Afrikaanse standaarde. Dié proses is deur die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronneagentskap gebruik om hulle Minimum Standaarde vir Erfenisimpakstudies in te lig.

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad