Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Die ES se Argief het in November ‘n besondere skenking van mev Engela Nel ontvang – die “Wonder van Afrikaans” se klankbaan op magneetband. Dié toneelstuk is op 30 Mei 1959 as deel van die F.A.K. en Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se landswye Afrikaanse Taalfees by die Voortrekkermonument opgevoer. Die magneetband sal oorgedra word na ‘n elektroniese formaat vir meer toeganklike gebruik. Die Wonder van Afrikaans, uitgegee in 1959, is beskikbaar in die ES Biblioteek en kan geraadpleeg word vir meer inlingting oor die Afrikaanse Taalfees.

Wonder van Afr

Die Wonder van Afrikaans’ se programvoorblad (ES Biblioteek Pamflet-versameling).

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad