Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Baie van Suid-Afrika se geboue en infrastruktuur, maar ook boumateriale en komponente het
‘n Nederlandse oorsprong. Die Kaaps-Hollandse boustyl is baie ‘n bekende voorbeeld van ‘n
gedeelde erfenis. Die nalatenskap van Nederlands gebore en getoë persone in die Suid-
Afrikaanse bouprofessie in die twintigste eeu is egter nog nie bestudeer nie.

Ons begin nou met ‘n navorsingsprojek om hierdie tema aan te spreek. Uit die projek sal ‘n
boek in 2020 gepubliseer word, en ons sal ook bydraes aan webtuistes en databasisse maak.
Die projek sal op Nederlands gebore en getoë bouindustrie individue en maatskappye fokus –
dink aan argitekte, tekenaars, aannemers, inginieurs, material fabrikante ens. – wat tussen
1902 en 1961 in Suid-Afrika en Namibie (voormalige Suidwes-Afrika) aktief was. Daar is nog
maar min navorsing oor hierdie persone of besighede gepubliseer en ons navorsingsprojek
begin van die begin af.

Die projek fokus slegs op die bydrae van Nederlands gebore en opgeleide emigrante en
Nederlandse besighede wat tussen 1902 en 1961 in Suid-Afrika aktief was. Suid-Afrikaners
wat in die tyd in Nederland aktief was, is ook vir ons van belang.

Ons sou dit daarom op prys stel om met mense self, hulle families of kennise of ander lede
van die publiek in kontak te kom wat moontlik informasie met ons kan deel.

Ons stel veral belang daarin om meer te leer oor:

JW and FM Bongers (Kaapstad, c.1920–)
J Kalis (Kaapstad, c.1940–)
H Spoor (Kaapstad, c.1940–, Spoor &
Chapman Argitekte)
H De Rouw (Kaapstad, c.1937–)
H Niegeman (Kaapstad, c.1937–
C Wegerif (Kaapstad, c.1940–)
H Sikkel (Kaapstad, c.1930–)
JF Brinkman (Port Elizabeth, c.1935–)
JP Hulshof (Kroonstad, c.1925–)

Dr BH Holsboer (Nedbank)

JJ de Jong (argitek in diens van die voormalige
Stad Pretoria, c.1930s)
H Kaal (Pretoria, c.1930–)
J Woudstra (Pretoria, c.1930–)
JH de Bruyn (Johannesburg, c.1930)
P Breedvelt (Johannesburg c.1937–)
P Dirksen (Johannesburg, c.1937–)
HP Bakker (Johannesburg, c.1936–)
JAM Moors (Johannesburg, c. 1959–)
JH van Zanten (Johannesburg, c.1940–)
C Grootewal (Johannesburg, c.1930–)
J Eleanor Ferguson (Johannesburg, c.1937–)

Hierdie is ‘n amptelike interdissiplinêre akademiese navorsingsprojek van die Departement
Argitektuur, Universiteit van Pretoria, met ‘n bydra van die Nederlandse Ambassade in Suid-
Afrika as deel van hul Gedeelde Erfenisprogram.

Die projek word bestuur deur Enterprises Universiteit van Pretoria.

Sien http://artefacts.co.za/main/Buildings/style_det.php?styleid=1668 vir meer inligting.

Indien u ‘n nasaat of familielid van ’n persoon van belang vir ons is, of kennis oor ‘n besigheid
besit, sal ons dankbaar wees om van u te verneem. U kan de projekredaksie per epos kontak
by tectoniczaw@gmail.com.

Byvoorbaat dank,
Nicholas Clarke, Roger Fisher and Marieke Kuipers
Die redaksie

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad