Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

[Verkort vanuit: blitspos@nhk 10(18), 15 Junie 2017]

’n Nuwe toekoms vir ons Argief

Die Komitee vir die Argief en Biblioteek het met dankbaarheid en waardering kennis geneem van die besluit deur die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering om die Kerk se Argief in fasiliteite van die Erefenisstigting (ES) in te ruim.

Hierdie besluit is die vrug van verskeie vergaderings en gesprekke tussen die Argiefkomitee, die
Vyfmankomitee en personeel van die ES, en op 15 Junie vergader onder meer die Kerk se
Argivaris, Nándor Sarkady, met personeel van die ES ten einde die verhuising van die Argief
te koördineer.

Tereg is dit ’n delikate proses wat met omsigtigheid en professionaliteit uitgevoer moet word, maar in die persoon van mnr Sarkady en met die hulp en steun van die ES se personeel onder leiding
van Cecilia Kruger, besturende direkteur, is die Komitee daarvan oortuig dat die verhuising met sorg
sal geskied. Hierdie verhuising lui ’n nuwe toekoms vir die Argief in, ’n toekoms wat geskoei is op ’n
bewaringsvennootskap tussen bewaringsgesindes.

Die ES is ’n bewese liggaam wat nasionaal en internasionaal nie net bekend is vir vakkundigheid nie, maar ook oor voortreflike fasiliteite soos biblioteke, leeskamers met internetverbinding en doelmatige navorsingsruimtes beskik. Dit alles op ’n toeganklike en omgewingsvriendelike terrein met ’n panoramiese uitsig op Pretoria.

Die vennootskap met die ES kry ook gestalte in die feit dat die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering op aanbeveling van die Argiefkomitee etlike jare gelede lid van die ES geword het. Hierdie besluit volg op die behoefte aan skakeling en samewerking met ’n netwerk van
bewaringsinstansies. Die behoefte aan die skep van ’n bewaringsnetwerk is aangevul deur besoeke
aan die Argief van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika sowel as die NG Kerk se Argiewe in
Stellenbosch en Bloemfontein.

Die nuwe tuiste van die Argief sal geleentheid bied om in samewerking met navorsers, vakgenote en lidmate die geskiedenis van die Kerk vir haar toekoms toeganklik te maak.

Tereg het prof Natie van Wyk, lid van die Komitee, in reaksie op die besluit van die Kommissie van die
AKV en na ’n besoek aan die kloosterargiewe in Gotha en Erfurt, argiewe wat vroeg deur die Reformatore ter hande geneem is, onder meer opgemerk dat die bewaring en uitbou van ons Argief en Biblioteek vir ons ’n prioriteit móét wees.

Dr Christo Pretorius
Voorsitter: Argief- en Biblioteekkomitee

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad