Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Die Navorsingstrust van die Erfenisstigting ken jaarliks beurse aan verdienstelike navorsers en verskeie aansoeke om befondsing is ontvang. Die Trustees het op 26 Mei vergader en die volgende navorsers is befonds:

1. A. Carelsen: Navorsing oor handgemaakte kleredrag tussen 1750 – 1860 wat konteks verleen aan Afrikaner-volksdrag
2. V. Heunis: Anglo-Boereoorlog Boerekrygsgevangenekuns, 1899-1902
3. S. Miller: Die geskiedenis van Schoemansdal (Limpopo Provinsie) tussen die jare 1986 en 1993
4. L. Oberholzer: Die effek van die wisselwerking van regering tussen 1790 en 1810 op die Vryburgergemeenskap aan die Kaap.

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad