Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Die Navorsingstrust van die Erfenisstigting het onlangs  aangekondig dat aansoeke ingewag word vir die toekenning van fondse aan verdienstelike navorsers. Die teikendatum vir die indiening van aansoeke is 31 Maart 2020.

Die Erfenisstigting, ‘n maatskappy sonder winsmotief, het Die Navorsingstrust in 2005 opgerig met die doel “…om sonder winsbejag, in samewerking met ander belanghebbende instansies, navorsing rakende enige Afrikaner- en Afrikaansverwante aangeleenthede, in die breedste sin van die woord en in die breër Suid-Afrikaanse konteks, te inisieer, uit te voer, te befonds en te koördineer, ten einde te verseker dat die fondse wat vir die doel bekom word, optimaal bestuur en benut word.”

Fondse vir gevorderde studie oor Afrikaner- en Afrikaansverwante onderwerpe is beskikbaar. Aansoeke van die volgende aard sal nie vir befondsing oorweeg word nie, nl. fiksie, familiegeskiedenis (wel oor genealogie as ‘n wetenskap), kongresbywoning en  kapitale projekte.

Die oorwegende faktor is dat navorsing aan streng akademiese vereistes moet voldoen. Die navorsingsresultate moet in Afrikaans wees.

Persone wat om befondsing van navorsing wil aansoek doen, kan die nodige vorms bekom deur met mev Estelle Pretorius te skakel by 012 323 9050 of navorsing@es.org.za  Slegs aansoeke wat teen 31 Maart 2020 ontvang is, sal vir moontlike befondsing oorweeg word.

 

UITGEREIK DEUR:

CECILIA KRUGER

HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

DIE NAVORSINGSTRUST

TEL:      012 326 6770

E-POS:  bd@vtm.org.za

 

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad