NASIONALE AFRIKAANSE LETTERKUNDIGE MUSEUM EN NAVORSINGSENTRUM (NALN) 

6.3.a. NALN versameling

Die KTIP (korttermyn-ingrypingsplan) te NALN in Bloemfontein is van 1 Maart 2010 tot 31 April 2011  uitgevoer. In Maart 2010 is ’n span van vier vakkundiges van die ES by NALN ontplooi, wat saam met  NALN-personeel en plaaslike vakkundiges begin werk het.  Basiese konservering van versamelings  (papier, hout, tekstiel, metaal) is gedoen en die personeel is opgelei in die hantering van  museumvoorwerpe.  ’n Kontrak is aangegaan met ’n skoonmaakspan – die hele gebou is deeglik  skoongemaak. ’n Kontrak is ook aangegaan met ’n plaagbeheermaatskappy en die hele gebou is behandel  teen insekte, muise en rotte. Al die versamelings is na toepaslike stoorruimtes en uitstalplekke in die gebou geskuif en alles is noukeurig gedokumenteer. Oortollige en stukkende meubels en uitstalmateriaal is verwyder. As deel van die ingrypingsplan is besluit om kunsharsreplikas van veertien bekende Afrikaanse outeurs te laat maak.

Ad
Ad
Ad
Ad