Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

MEDIAVERKLARING VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING

JAARLIKSE HERDENKINGSDIENS BY DIE SAW MUUR VAN HERINNERING

Pretoria, 3 Mei 2013. Die jaarlikse herdenkingsdiens by die SA Weermag Muur van Herinnering op die Voortrekkermonument Erfenisterrein, word vanjaar op Sondag 26 Mei gehou. Die verrigtinge begin om 09h00 vir 09h40, en volgens alle aanduidings sal dit weer deur honderde belangstellendes ondersteun word.

Die SA Weermag Muur van Herinnering is op 25 Oktober 2009 tydens ’n onvergeetlike kransleggingsgeleentheid ingewy. Dit is bygewoon deur talle naasbestaandes van persone wat hul lewens verloor het gedurende die tydperk 31 Mei 1961 (Republiekwording) en 27 April 1994 (die datum waarop die SA Weermag in die nuwe SA Nasionale Weermag opgeneem is). Dit is daarna jaarliks opgevolg met ’n baie geslaagde verdere herdenkingsdiens, waartydens elke keer ongeveer  een honderd kranse gelê en kruise geplant.

 

Daar word ’n inklusiewe benadering gevolg ten opsigte van die insluiting van name op die Muur van Herinnering. Dit behels derhalwe nie net die name van persone wat tydens gevegsoperasies gedood is nie, maar ook ander wat oor die betrokke tydperk in die SA Weermag gedien en onder kwalifiserende omstandighede gesterf het. Aldus die Besturende Direkteur van die Erfenisstigting word daar eerder gekyk na redes waarom ’n naam op die Muur ingesluit kan word, as na redes waarom die naam uitgesluit moet word. “Ons glo dit het ’n groot samebindende krag en help om afsluiting vir die naasbestaandes te bring”, sê hy.

Veral naasbestaandes van afgestorwe lede word vriendelike genooi om die herdenkingsdiens op 26 Mei by te woon en ’n krans te lê of kruis te plant ter herdenking van hul geliefdes.

Persone wat nog nie geantwoord het nie maar graag die herdenkingsdiens wil bywoon en op die sitplekplan wil kom, word versoek om teen nie later nie as 16h00 op Woensdag, 15 Mei 2013 hul besonderhede te besorg aan Thea by thea@erfenisstigting.org.za of tel: 012-325 7885. Daar sal nietemin ook voorsiening gemaak word vir lede van die publiek wat in ’n later stadium besluit om by te woon.

UITGEREIK DEUR:

GENL-MAJ (AFT) GERT OPPERMAN

BESTURENDE DIREKTEUR

DIE ERFENISSTIGTING

TEL:      012 323 9050

FAKS:   012 326 8374

E-POS:  bd@erfenisstigting.org.za

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad