Bewaar ons SA Konsentrasiekampbegraafplase!!

Laat jou stem geld

Hoe kan jy help?

Op 11 Oktober hierdie jaar skop die 120ste herdenking van die Anglo-Boereoorlog af. Die meer as 100 wit en swart Suid-Afrikaanse konsentrasiekampe en begraafplase wat uit hierdie tydperk dateer, het uitsonderlike kulturele betekenis vir Suid-Afrikaners, maar word egter nie as amptelike beskermde Graad I Nasionale Erfenisterreine beskou nie.

JY KAN DIT VERANDER

Die Erfenisstigting wil ‘n benoeming doen vir indiening by die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap (SAEHA) om konsentrasiekampbegraafplase as Graad I Nasionale Erfenisterreine te verklaar.

Vir die aansoek om te slaag is dit belangrik dat soveel moontlik Suid-Afrikaners aan die openbare deelnameproses deelneem.

As jy saamstem dat konsentrasiekampe en -begraafplase van nie net nasionale belang nie, maar ook van internasionale belang is, sit NOU jou stem agter die benoeming deur jou besonderhede hieronder in te vul en die opname te voltooi.

Jou stem sal bydra tot die Erfenisstigting se motivering vir die benoeming van alle konsentrasiekampbegraafplase as Graad I Nasionale Erfenisterreine van onskatbare kulturele betekenis.

LAAT JOU STEM GELD!

 
 

Verification

*Deur om u besonderhede hierbo in te vul stem u daartoe in dat Die Erfenisstigting (ES) u telefonies en elektronies mag kontak. Die ES bewaar en beskerm alle persoonlike data. ImpactNOW, ‘n vennoot van die ES, mag moontlik met u in verbinding tree om aan u die ES se standpunt te verduidelik en lidmaatskapopsies en -voordele aan u beskikbaar te stel. Dankie vir u ondersteuning met hierdie belangrike saak.

Meer inligting oor ons hieronder!

Wie is die ES?

“Bewaar vandag… vir môre

Die Erfenisstigting (ES) is ‘n nie-winsgewende organisie wat tans geen Staatssubsidie ontvang nie. Ons is heeltemal afhanklik van skenkings en befondsing om erfenis en terreine soos die konsentrasiekampbegraafplase vir ons en toekomstige generasies te bestuur en te bewaar.

Ons probeer landswyd werk en verskillende gemeenskappe te betrek om ons te help om ons erfenis doeltreffend, verantwoordelik en volhoubaar te bewaar. In die geval van die konsentrasiekampbegraafplase, wil ons die Owerhede daarvan oortuig dat hierdie erfenisterreine van nasionale belang is en dus al die begraafplase as Graad I Nasionale Erfenisterreine verklaar.

Om dit na te streef, het ons jou hulp nodig. Sou jy deel van hierdie strewe wil word, sal ons enige finansiële bydrae opreg waardeer.

Wat is Konsentrasiekampbegraafplase?

Konsentrasiekampe is sekerlik een van die naarste gevolge van die Anglo-Boereoorlog. Duisende Boere-, asook swart-, families en gemeenskappe is in hierdie kampe ‘gekonsentreer’. Hierdie Britse uitvinding het ook die grondslag vir latere konsentrasiekampe gelê soos o.a. interneringskampe tydens die 1914 Rebellie, die Nazi-kampe tydens die 2de Wêreldoorlog en die Russiese Gulags.

Vandag bestaan meeste kampe nie meer nie, en die enigste tasbare herinnering van hierdie deel van ons erfenis is die meegaande begraafplase, waarvan die meerderheid verwaarloos lê.

Hoekom is hierdie hulpbronne bewaringswaardig?

Konsentrasiekampe en -begraafplase is ‘n integrale deel van die identiteit van nie net die Afrikaner nie, maar ook ander gemeenskappe en die Suid-Afrikaanse identiteit. As erfenis die grondslag van ons geestelike welsyn vorm, dan is die verwaarlosing van hierdie plekke ook die verwaarlosing van ons identiteit en geestelike welsyn.

Konsentrasiekampbegraafplase herdenk nie net die mense wat in die kampe gesterf het nie, maar ook ons vermoë om uit die as uit op te kon staan en met waardigheid die toekoms in te trek. Hierdie hartseer terreine moet gebruik word om die huidige geslag op te voed en ons begrip van die samelewing te verdiep.

Deur hierdie terreine te bestuur en te bewaar kan ons ons erfenis bevestig as deel van ons uiteenlopende Suid-Afrikaanse, asook wêreld, kulture en geskiedenis. Ons kan wedersydse empatie ontwikkel tussen ons en ander ander se ervarings.

Hoekom moet jy ons ondersteun?

Erfenis soos die konsentrasiekampbegraafplase is veronderstel om deur die Staat beskerm en bestuur te word. Ongelukkig is erfenisbestuur en bewaring, as gevolg van verskeie redes, ‘n baie lae Staatsprioriteit. Die Erfenisstigting, as ‘n nie-winsgewende- en nie-regeringsorganisie, vervul dus ‘n leemte in die bestuur en bewaring van erfenis.

Ons het in die verlede ‘n samewerkingsooreenkoms met die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbron-agentskap gehad om konsentrasiekampbegraafplase te bestuur en te bewaar, waarvoor ons gelukkig ‘n redelike jaarlikse bedrag toegeken is. Hierdie ooreenkoms is egter vir verskeie redes deur die Owerheid opgeskort.

Ons beywer onsself dus steeds om hierdie erfenis so te bestuur en te bewaar dat dit steeds tot ons nageslagte se identiteit en geestelike welsyn sal bydra, en dit hulle aan ons en ons voorgeslagte se prestasies sal herinner.

Ad
Ad
Ad
Ad