KROONSTAD KONSENTRASIEKAMP BEGRAAFPLAAS

S 27°40’17.82, O 27°12’22.81

Kroonstad konsentrasiekamp begraafplaas

Kroonstad konsentrasiekamp begraafplaas

Kroonstad se konsentrasiekamp was een van die elf Vrystaatse kampe tydens die Anglo-Boereoorlog (1899-1902).  Generaal Kelly-Kenny het op 7 September 1900 voorgestel dat ‘n konsentrasiekamp in Kroonstad gevestig moet word en teen 24 November 1900 het die kamp beslis reeds bestaan.  Teen Maart 1901 was die Kroonstadkamp al relatief groot, met ‘n inwonertal van ongeveer 2 500.  Na beraming is 1 268 mense in die tydperk April 1901 tot April 1902 in die Kroonstadse kamp oorlede.  Kroonstad se konsentrasiekamp is eers amptelik op 12 Januarie 1903 gesluit en die laaste inwoners het uiteindelik op 4 Februarie 1903 die kamp ontruim.

 

Ad
Ad
Ad
Ad