Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

The Heritage Foundation annually awards bursaries to deserving researchers. Numerous applications were received and evaluated by the Trustees of the Research Trust on the 26th of May. The following researchers received bursaries:

1. A. Carelsen: Navorsing oor handgemaakte kleredrag tussen 1750 – 1860 wat konteks verleen aan Afrikaner-volksdrag
2. V. Heunis: Anglo-Boereoorlog Boerekrygsgevangenekuns, 1899-1902
3. S. Miller: Die geskiedenis van Schoemansdal (Limpopo Provinsie) tussen die jare 1986 en 1993
4. L. Oberholzer: Die effek van die wisselwerking van regering tussen 1790 en 1810 op die Vryburgergemeenskap aan die Kaap

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad