Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Estelle Pretorius, die ES se Hoof van Vakkundige Dienste, het op 15 Julie ‘n lesing vir die Wes-Gautengtak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika aangebied. Die tema van die lesing het gehandel oor die waarde van kultuurgeskiedenis vir die genealogie.

Genealoë bestudeer die oorsprong, opvolging en verwantskap van families, asook die herkoms van bepaalde groepe mense en die rol wat wat verskillende families in ‘n bepaalde streek gespeel het. Maar die genealoog behoort ‘n groter ondersoekveld te hê as slegs die insameling van name en datums. Kultuurgeskiedenis, daarteenoor, bring belangrike elemente na vore, wat nooit tot ontplooiing sou gekom het as slegs name en datums aangeteken is nie. Die mense se tyds- en lewensomstandighede, hulle nerings, gebruike, tradisies en gewoontes word verlewendig (Cruywagen, Prinsloo & Tempelhoff, 2006, p. 193). Ons leer dan hierdie mense ken wat eendag lank terug, iewers ‘n stempel op die samelewing afgedruk het – mense wat kosbare kultuurskatte geskep het; hetsy dit tasbare of nie-tasbare kultuurprodukte was.

“As jou voorouer ‘n Franse Hugenoot was, wil jy tog weet met watter skip hy hier aangekom het, waar hy gaan woon het en wat sy nering was. As jou voorouer ‘n Trekker was wat eers aan die Oosgrens gewoon het, wil jy tog weet wanneer en hoe die familie ooswaarts geskuif het. Kultuurgeskiedenis en genealogie is verweef – die een kan nie sonder die ander een bestaan nie!”

Kontak Estelle Pretorius by navorsing@es.org.za vir meer inligting.

Verwysing:
W.A. Cruywagen, D. Prinsloo & JWN Tempelhoff, Die waarde van genealogiese en familiegeskiedenis vir kultuurgeskiedenis in die SA konteks, Tydskrif vir Geesteswetenskappe 46(2), Junie 2006, p. 193.

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad