Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Pretoria, 14 April 2014

 

MEDIAKONFERENSIE

 

FREEDOM PARK EN DIE ERFENISSTIGTING TEKEN MEMORANDUM VAN OOREENKOMS        

 

Freedom Park en Die Erfenisstigting in Pretoria sal op  25 April 2014 ‘n Memorandum van Ooreenkoms onderteken om die vriendskapsbande en wedersydse begrip tussen die twee instansies te konsolideer en te verstewig. Dit dien ook ter bevordering van wedersydse begrip, nasiebou en rekonsiliasie.

 

Die memorandum sal lei tot toekomstige samewerking en projekte wat vir beide instansies voordele kan inhou.  Die samewerking verenig historiese parallelle ideologieë in die gees van nasiebou, sosiale samehorigheid en rekonsiliasie.

 

Die partye sal onderneem om op verskeie terreine saam te werk, insluitende ‘n gesamentlike jaarlikse seremonie by die Muur van Name by Freedom Park om alle swart en wit Suid-Afrikaners  te herdenk wat die hoogste prys tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog (1899 – 1902)  betaal het. Die doel is om optimale bewuswording te kweek van die verliese en opofferings tydens en as gevolg van die SA Anglo-Boereoorlog.

 

Die partye sal ook apart en gesamentlik die idee bevorder om ‘n gepaste monument op te rig vir alle lede van die SA Nasionale Weermag wat sedert sy ontstaan op 27 April 1994, hulle lewens in diens van die land verloor het

 

Beide partye sal riglyne voorsien vir elkeen se rol en verantwoordelikheid ten opsigte van die reëlings en bemarking van hierdie geleenthede, ten einde die versoeningsmoontlikheid van hierdie betekenisvolle kulturele hoofstuk in ons gesamentlike verlede te beklemtoon.

 

 

Datum:  Vrydag, 25 April 2014

Tyd:  09:00 – 11:00

Plek:  Tentoonstellingslokaal, Freedom Park

 

Die media word uitgenooi om die gebeurtenis te dek.

EINDE

Vir meer inligting:

 

Elsa Daniels

Openbare Betrekkinge-beampte

 

+27 (0)12 336 4006

+27 (0)79 515 3371

E-pos: Elsa@freedompark.co.za

 

Mediakonferensie

 

Ondertekening van Memorandum van Ooreenkoms

 

Freedom Park en Die Erfenisstigting

 

Program

 

Date :  25 April  2014

 

Time : 09H00 – 11H00

 

Venue : Tentoonstellingslokaal, Freedom Park

 

Programkoördineerder: Mnr Khorommbi Matibe

 

Tyd Volgorde van gebeure Verantwoordelikhede
08h30 – 09h00 Aankoms van mediaverteenwoordigers en ander afgevaardigdes

 

09h00 – 09h05 

 

09h05 – 09h25

 

 

09h25 – 09h45

 

 

09h45 – 09h55

 

 

09h55 – 10h15

Verwelkoming 

 

Voordrag – Freedom Park

 

 

Voordrag – Die Erfenisstigting

 

 

Amptelike ondertekening van die Memorandum van Ooreenkoms

 

Onderhoude en vrae

Mnr Khorommbi MatibeDept hoof: Openbare deelname

 

Mnr Fana Jiyane

HUB Freedom Park

 

Genl.maj. (Aft) Gert Opperman

Besturende Direkteur

 

Mnr Fana Jiyane & genl.maj. (Aft) Gert Opperman

 

Mediaverteenwoordigers

 

10h15 – 10h20 

 

10h20 – 11h00

Bedankings 

 

Verversings, tee en koffie sal bedien word

 

Mnr Khorommbi MatibeDept hoof: Openbare deelname

 

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad