ERFENISSENTRUMKONSTRUKSIE

S 25°46’31.16  O 28°10.28.38

Erfenissentrumkonstruksie

Die Erfenissentrum het in September 2008 op die terrein van die Voortrekkermonument geopen.  Dit huisves die hoofkantoor van die Erfenisstigting, asook die Afrikanerbakens-uitstalling, die Afrikaanse Winkel, die museum- en argiefbergruimtes, en die navorsingsbiblioteek en leeskamer.

Danksy die bydraes van die volgende maatskappye, instansies en owerhede is Fase 1 teen ‘n koste van net meer as RM12 voltooi:

 • Departement van Kuns en Kultuur
 • Dagbreek Trust
 • ABSA Bank
 • Naspers / Media 24
 • HF Verwoerd Monumentfondstrust
 • Sanlam
 • Het Jan Marais Nationale Fonds
 • Rupert Familiestigting
 • Die Voortrekkermonument
 • Dr Marie Luttig Trust
 • Rupert Historiese Huise-stigting
 • Die Afrikanerbond
 • Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV)
 • Die Voortrekkers
 • Solidariteit

Konstruksie van addisionele fasiliteite is aangegaan weens die aanvraag in 2013 vir uitgebreide argiefruimte, ‘n galery, kantore en ‘n klein konferensiefasilititeit, wat geopen is in November 2014. Fase 2 is befonds deur die Departement van Kuns en Kultuur.

SAW-nismuur en Muur van Herinnering

 

SAW-NISMUUR

Die Erfenisstigting stel 280 spesiale nisse op die Voortrekkermonument Erfenisterrein beskikbaar vir gebruik deur alle oud-lede en werknemers van die SA Weermag. Elke nis kan een of twee stoflike oorskotte akkommodeer. Koste: R4600.00 (graveerwerk R150.00).

Persone wat reeds ‘n nis in die Gedenktuin (Voortrekkermonument) gekoop het, kan kosteloos verskuif, indien so verkies.

Navrae: Lidia Hendriks – 082 564 4840

DIE EBO-PROJEK

Die Erfenisstigting administreer die Ebo Trust en het `n leidende rol gespeel in die projek om die oorskot van die Ebo Vier te herwin en in 2012 na Suid-Afrika terug te bring.

SAW MUUR VAN HERINNERING

Die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) Muur van Herinnering is opgerig om erkenning te gee aan lede van die SAW wat gedurende die tydperk 31 Mei 1961 tot 27 April 1994 (totstandkoming van die SANW) hulle lewens in diens van die land gegee het. Persone wie se name met ‘n asterisk (*) gemerk is, is in aksie gedood.

 

 

Ad
Ad
Ad
Ad