Erfenissentrumwheelchairwifi

Facebooktwitterlinkedin

Algemene inligting

 Ons bedryfsure het verander a.g.v. die Covid-19 inperking:

Biblioteek: Di – Do, 09:00 – 15:00

Argief: Ma – Vr, 09:00 – 15:00 (maak asb. ‘n afspraak by argief@es.org.za)

Afrikanerbakens-uitstalling: Slegs per afspraak (kontak navorsing@es.org.za)

Biblioteek en Argief navorsingsfooi: R50 pp / pd

Die Afrikanerbakens-uitstalling 1902 - 2007

Die Erfenissentrum is op 4 September 2008 geopen. Die uitstalling Afrikaners in die 20ste eeu: baanbrekers, bakens en brûe – ‘poskaartflitse’ uit die geskiedenis, is op die boonste vlak. Die uitstalling poog om ‘n objektiewe en geloofwaardige blik te gee van die Afrikaner se rol en bydrae tot Suid-Africa gedurende die 20ste eeu. Die moderne uitstalling bestaan uit plasmaskerms waarop kort oudio-visuele programme vertoon word, teks en fotopanele waarop kulturele, staatkundige en sosio-ekonomiese hoogtepunte kronologies en tematies vertoon word en luiterkamers met musiek en poësie uit verskillende tydperke.

ES-Naslaanbiblioteek en Leeskamer

Op die middelvloer van die Erfenissentrum is die Navorsingsdienste se moderne leeskamer, toegerus met kopieer- en skandeerfasiliteite en internettoegang, wat ‘n rustige werksomgewing vir navorsers bied. Die gespesialiseerde naslaanbiblioteek bevat nagegenoeg 15 000 boeke, tydskrifte, pamflette, verhandelings en elektroniese bronne.

Die biblioteek fokus op onderwerpe rondom Suid-Afrikaanse geskiedenis en kultuurgeskiedenis, met inbegrip van die Afrikaanse taal, onderwysgeskiedenis, kerkgeskiedenis, geskiedenis van plekke en plekname, militêre geskiedenis en erfenisbewaring. Die Groot Trek, Voortrekkermonument, Anglo-Boereoorlog, Grensoorlog, Suid-Afrikaanse persoonlikhede en familiegeskiedenis maak deel uit van die gespesialiseerde fokus.

Familienavorsing word toenemend gewilder en die bilioteek blyk ook hier ‘n ryk bron van inligting te wees rondom dié tema. As affiliaatbiblioteek van die bekende Family History Library (Genealogiese Vereniging van Utah, nou bekend as FamilySearch International), bied ons ook teen ‘n billike tarief toegang tot kerk- en ander registers op mikrofilm. Baie van hierdie inligting is ook alreeds op die internet beskikbaar by die FamilySearch webwerf.

Die ES-Argief en Leeskamer

Die Erfenisstigting se argief is reeds in werking sedert 2002 en is in die Erfenissentrum gesetel. As ‘n belangwekkende internasionale navorsingsinstituut, bied ons argief waardevolle bronne oor alle fasette van Suid-Afrikaanse geskiedenis en kultuurgeskiedenis aan die navorser. Ons argief bestaan uit unieke dokumentversamelings, foto’s, argitektekeninge, kaarte en oudio-visuele materiaal.

Die temas van die versameling is die Groot Trek, die Anglo-Boereoorlog en die geskiedenis van die Voortrekkermonument. Verdere materiaal sluit Afrikaanse kultuurorganisasies in, soos die Afrikaner Broederbond en persoonlike versamelings wat ‘n bydrae lewer tot die kulturele en geskiedkundige aspekte van die Afrikaanssprekende samelewing in Suid-Afrika.

Die Erfenisstigting en Voortrekkermonument se argivale dokumentasie is toeganklik vir navorsers. Ons doel is om ‘n diens aan die breë gemeenskap te lewer, en om die argief te omskep in ‘n gewilde navorsingsentrum wat vir alle navorsers toegangklik sal wees. Die argief is oop vir navorsing van 08:00 -16:00 op weeksdae. ‘n Toegangsfooi en tariewe vir verskeie dienste word gehef.

Die Stoep Venue

‘Die Stoep’ by die ingang van die Erfenissentrum word verhuur vir boekbekendstellings en ander klein funksies.

Die Erfenisstigting Kantore

Die Erfenisstigting (ES) is in 2002 as ‘n maatskappy sonder winsmotief gestig en is ‘n gerekende speler binne die Suid-Afrikaanse kulturele erfenis industrie. Die ES se visie is om publieke bewussyn van bedreigde erfenis deur die behoud, bewaring en volhoubare benutting van erfenishulpbronne te skep.

Verskeie vaste, roerende en nie-tasbare Suid-Afrikaanse erfenishulpbronne word bedreig ten spyte van wetlike beskerming. Bedreigde erfenishulpbronne sluit onder meer historiese geboue en strukture, monumente en erfenisterreine, kulturele praktyke, kunswerke, argiewe, begraafplase en grafte in. Bedreigings wissel van natuurlike verval, toevallige skade en vandalisme, tot gebrek aan befondsing en kapasiteit a.g.v. verskuiwings in politiese ideologie en staatsprioriteite.

Vir sekere groepe, soos minderheidsgroepe en ander gemarginaliseerde groepe, is die erfenishulpbronne tasbare uitdrukkings van hul identiteit. Waar bedreigings manifesteer, veral a.g.v. vandalisme en politiese of burokratiese afsydigheid, is dit onvermydelik dat sommige gemeenskappe die gevolge as ‘n direkte aanslag op hulle kultuur en identiteit beskou.

Om die ES se visie te bereik het ons vyf programme ontwikkel wat daarop gemik is om fondse in te samel om bedreigde erfenis te beskerm. Hierdie fondse stel ons in staat om die nodige infrastruktuur, kundigheid en dienste te bied om bedreigde roerende en vaste erfenishulpbronne te bestuur, erfenisnavorsing te onderneem en publieke bewussyn van die belangrikheid en waarde van erfenis te skep.

Nederduitsch Herformde Kerkargief en -kantore

Die Nederduitsch Herformde Kerkargief en -kantore is in die Erfenissentrum geleë. Vir meer inligting kontak die kerk argivaris, Nandor Sarkady by argief@nhk.co.za.

 

Die Afrikanerbakens-uitstalling 1902 - 2007
Die ES-Argief
Die ES-Naslaanbiblioteek
Die ES-Naslaanbiblioteek Leeskamer
Die ES-Argief Leeskamer
Ad
Ad
Ad
Ad