Erfenishulpbronbestuur

Facebooktwitterlinkedin

Die ES bied erfenishulbronbestuursdienste wat aan die vereistes van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne (Wet No. 25 van 1999) voldoen en wat op internasionale beginsels en standaarde geskoei is.

Erfenishulpbronbestuur behels die bewaring, aanbieding en verbetering van beskermde erfenishulpbronne, asook die beskerming, instandhouding, preservering en volhoubare gebruik van erfenishulpbronne ten einde die kulturele betekenis daarvan te beskerm.

Erfenishulpbronbestuur sluit o.a. in:

1. Aanbieding van beskermde erfenishulpbronne wat die volgende behels:

  • uitstalling en vertoning
  • verskaffing van toegang en leiding
  • verskaffing, publisering of vertoning van inligting
  • opvoerings of mondelinge aanbiedings

2. Erfenisbestuursplanne

3. Erfenisimpakstudies

4. Mitigasie van erfenishulpbronne en –terreine

5. Publieke deelname prosesse

Vir navrae kontak Johan Nel by bewaring@es.org.za / 012 325 7885

Ad
Ad
Ad
Ad