Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

PRETORIA, 16 NOVEMBER 2012

GESAMENTLIKE MEDIAVERKLARING, VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING

ONDERWERP: VERDERE ONTMOETING INSAKE ERFENISBEWARING IN DIE VRYSTAAT

Bloemfontein, 9 November 2012:       Verteenwoordigers van die Vrystaatse Departement van Sport, Kuns, Kultuur en Ontspanning (DSKKO) en die Erfenisstigting het weer op 8 November 2012 in Bloemfontein  ontmoet. Die doel van die vergadering was om terugvoer te gee oor spesifieke aksies wat beide partye geloods het na afloop van hulle vorige vergadering wat op 21 September 2012 in Pretoria plaasgevind het.

Die vergadering het weer in ‘n gemoedelike en konstruktiewe gees plaasgevind en die partye het ooreengekom om vroeg Desember 2012 te vergader om dit verder op te volg.

Die belangrikste aspekte wat ter sprake was, was die pad vorentoe vir die Nasionale Afrikaanse Letterkunde Museum en Navorsingsentrum (NALN), asook vir verskeie ander kleiner museums rakende Afrikaanse erfenisbewaring in die Vrystaat (waaronder die Winburg Museum en Monument). Hierdie aspekte sal nou verder opgevolg word, op nasionale en plaaslike vlak. Daar word vertrou dat dit afgehandel sal kan word voor die einde van die huidige finansiële jaar op 31 Maart 2013.

Die partye het opnuut ooreengekom om in kontak met mekaar te bly en om mekaar onderling te ondersteun rakende erfenisbewaringsaangeleenthede van gemeenskaplike belang is die Vrystaat.

Die afvaardiging van die DSKKO was gelei deur die hoof van die departement, Adv TH Malakoane, en díe van die Erfenisstigting deur die besturende direkteur, Generaal-majoor Gert Opperman.

Uitgereik deur:

 Genl-maj (Aft) GN Opperman, en Adv TH Malakoane

Besturende Direkteur, Hoof van Departement

Die Erfenisstigting,  Departement van Sport, Kuns, Kultuur en Ontspanning

Tel no:  012 325 7885/323 9050,  hod@sacr.fs.gov.za

Faks no: 086 615 9587

E-pos: bd@erfenisstigting.org.za

 

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad