Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Die Direksie van die Voortrekkermonument en Die Erfenisstigting het die debietorderstelsel geloods om te verseker dat ons genoegsame fondse genereer om Afrikaner-verwante erfenis vir ons nageslagte te bewaar. Dit sluit ook die instandhouding van die Voortrekkermonument en ander erfenisterreinne onder die bestuur en besit van die Erfenisstigting in. Die Voortrekkermonument en Die Erfenisstigting is albei maatskappye sonder winsmotief (Artikel 21) en daarom is dit noodsaaklik dat ons self fondse genereer. Met die toestemming van die Direksie word die publiek dus genader om met hierdie uiters belangrike saak te help.

As ‘n Ondersteuner van Erfenisbewaring kan u by die beskerming van hierdie erfenisterreine betrokke raak deur ‘n debietorder te teken vir ‘n tydperk en bedrag wat u sak pas.

U bydrae maak ‘n verskil!

Kontak gerus vir Marelize Swanepoel by finhoof@vtm.org.za of 012 326 6770.

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad