Voortrekkermonument-argiefprojek

Follow Us:Petra Luus (ES Argivaris) is vanaf 2018 besig met die sortering van die Voortrekkermonument (VTM) se argiefversameling. Die eerste gedeelte van die groep wat sorteer word, is die Sentrale Volksmonumentekomitee (SVK) wat in 1931 gestig en in 1968 ontbind is....

Nuwe Skenking aan die Argief!

Follow Us:Gedurende Februarie is die volgende skenkings ontvang o.a. unieke foto’s geneem by Kerkenberg tydens ‘n Geloftefeessaamtrek in die 1980’s, asook ’n foto van die ontvangs van die Johanna van der Merwe-wa tydens die Groot Trek Eeufeesvieringe in 1938 te...

Nuus uit die Argief: Die Wonder van Afrikaans

Follow Us:Die ES se Argief het in November ‘n besondere skenking van mev Engela Nel ontvang – die “Wonder van Afrikaans” se klankbaan op magneetband. Dié toneelstuk is op 30 Mei 1959 as deel van die F.A.K. en Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se landswye...

Skenkings vir die Argief in Junie 2017 ontvang!

Follow Us:Ons het verkeie interessante skenkings in Junie ontvang: ▪ Historiese kaarte van transport- en wapadroetes, asook handelsvoetpaaie in die Laeveld en Ooskus van Suidelike Afrika (Skenker: mnr Johan Botha) ▪ Plakkate en unieke kaarte van Groot Trekroetes en...

Nederduitsch Hervormde Kerkargief skuif na die ES

Follow Us:[Verkort vanuit: blitspos@nhk 10(18), 15 Junie 2017] ’n Nuwe toekoms vir ons Argief Die Komitee vir die Argief en Biblioteek het met dankbaarheid en waardering kennis geneem van die besluit deur die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering om die Kerk se...

Skenkings vir die Argief

Follow Us:Schoemansdal-versameling Sidney Miller het sy argiefversameling van 20 jaar se werk en navorsing oor die Voortrekkerdorpie Schoemansdal aan ons argief oorhandig. Hy was as argeoloog by die argeologiese opgrawings en dokumentasie daar betrokke. Dis ‘n...
Ad
Ad
Ad
Ad