Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

PRETORIA, 10 Mei 2013

MEDIAVERKLARING, VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING

Pretoria, 10 Mei 2013: BEKENDE OUD-MILITARISTE STEL BOEKE BEKEND

Die Erfenisstigting, in samewerking met die 61 Meg Inf Bn Gp Militêre Veterane Assosiasie (61 MVA) en die Ebo Trust stel op 15 Mei 2013 drie boeke oor onlangse Suid-Afrikaanse militêre geskiedenis, met spesifieke verwysing na die tydperk 1966 – 1989, bekend.

Die drie boeke is “Vang ‘n Boer: Die Stryd tussen Boer en Ovambo” deur dr Louis Bothma, Die SAW in die Grensoorlog 1966-1989” deur dr Leopold Scholtz. (Ook beskikbaar in Engels), en “The Eye of the Firestorm 1966 – 1989” deur Genl-maj Roland de Vries (Aft).

Aldrie die skrywers sal by die geleentheid teenwoordig wees.

Getekende kopieë van die boeke sal na afloop van die formele aanbiedings te koop aangebied word.

Die boek bekendstelling word doelbewus vir kort voor die jaarlikse herdenkingsdiens by die SAW Muur van Herinnering gereël, sodat dit ‘n goeie aanloop daartoe sal verskaf. Die herdenkingsdiens is geskeduleer vir 09h00 vir 09h40 op Sondag, 26 Mei 2013 en sal waarskynlik weer deur ‘n baie groot getal belangstellendes bygewoon word.

Navrae kan gerig word aan Thea by thea@erfenisstigting.org.za of faks 086 601 4057, asb.

Uitgereik deur:

Genl.maj. (Aft) GN Opperman

Besturende Direkteur

Die Erfenisstigting

Tel no:  012 325 7885   / 012 323 9050

E-pos: bd@erfenisstigting.org.za

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad