Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Ondersteun asb ons kongres! Almal is welkom!

DIE ERFENISSTIGTING

KONGRESPROGRAM
11 EN 12 AUGUSTUS 2016

TEMA: DIE BEWARING VAN AFRIKAANS SE TASBARE ERFENIS

Donderdag 11 Augustus

08:00 Registrasie
08:50 Opening en Verwelkoming

SESSIE 1 Voorsitter:

09:00-09:20 Prof Wannie Carstens: Die DBAT – digitale bewaring van die Afrikaanse taalkunde
09:25-09:45 Mnr Nándor Sarkady: Die versamelings van die NH Kerkargief en die SP Engelbrechtmuseum

TEE 09:50-10:10

SESSIE 2 Voorsitter:

10:15-10:35 Dr Helena Liebenberg: Die Kaapstadse Argief en die begin van Afrikaans
10:40-11:00 Dr Danny Titus: Aspekte van die ATKV se erfenisfokus
11:05-11:25 Dr Leti Kleyn: Wye(r) belangstelling in en ondersteuning vir Afrikaanse materiaal

ETE 11:30-12:10

SESSIE 3 Voorsitter:

12:15 -12:35 Prof Marisa Keuris: Die stand van Afrikaanse drama- en teaterbewaring in SA vandag
12:40-13:00 Prof Nico Luwes: Alternatiewe Afrikaanse teaterteksbewaringsinisiatiewe
13:05-13:25 Me Marlene le Roux: Die vergete historie van “bruin” Afrikaans

TEE 13:30-13:50

SESSIE 4 Voorsitter:

13:55-14:15 Mnr Evelyn Ferreira: Die ATKV (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging) as bron van bewaring en bewusmaking van tasbare Afrikaanse taalerfenis’
14:20-14:40
14:45 BESPREKING EN SAMEVATTING
18:00 DINEE EN GESELLIGE SAMESYN (GASKUNSTENAAR: ROUEL BEUKES)

Vrydag 12 Augustus

08:30 Registrasie

SESSIE 5 Voorsitter:

08:35 Me Celeste Reynolds: Spesiale Versamelings, JS Gericke Biblioteek, US behou, bewaar en benut SA erfenis

08:00 Me Nola Doré: “Daar’s goud ontdek in Transvaal”: NALN, konkrete geheue van die Afrikaans woorderfenis in letterkunde, musiek en toneel
09:30 Mnr Otto Liebenberg: Die bewaring van die Afrikaanse woordkunserfenis, NALN en die Orakel van Delphi

TEE 10:00-10:25

SESSIE 6 Voorsitter:

10:30 Me Annelien Diedericks: Kundigheid, passie, toewyding en dienslewering: NALN en die dinamiek van bewaring
11:00 Mr Kgotso G Tlhapi: NALN as custodian of the “archaeological fields” of Afrikaans literature: Government commitment and community challenge
11:30 SAMEVATTING EN AFSLUITING

MIDDAGETE 11:45

Kontak asb Estelle Pretorius vir navrae en registrasievorms.

Epos: navorsing@es.org.za
Telefoon nommer: 0871506586

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad