Ons Mense

 

Bestuur

 

Cecilia Kruger, Besturende Direkteur

bd@vtm.org.za

Cecilia Kruger bied strategiese leiding en rigtinggewing en hanteer die finansiële bestuur, skakeling met owerhede en alle regsaspekte, en koördineer alle bewaringsbestuursprojekte, asook skakeling tussen die afsonderlike afdelings.

 

Johan Nel, Hoof: Erfenishulpbronbestuur

bewaring@es.org.za

Johan is sedert 2000 betrokke by verskeie aspekte van erfenishulpbronbestuur. Hy werf ‘n Honeursgraad in Argeologie by die Universtiteit van Pretoria in 2003 en voltooi in 2015 ‘n Sertifikaat in Geïntegreerde Erfenishulpbronbestuur deur Rhodes Universiteit. Johan is in 2017 deur die Department Kuns en Kultuur as ‘n Raadslid van die Umsunduzimuseum aangestel en dien as Voorsitter van dié Raad se Kernfunksieskomitee.

Dr. Annie Antonites, Senior Bestuurder: Navorsing en Inligtingsdienste

snrnavors@es.org.za

Dr. Annie Antonites bestuur alle navorsingsprojekte en inligtingsdienste, insluitend die argief en biblioteek. Sy koördineer die ES publikasiedienste en Erfenissentrum-toere. Sy dien op die raad van die Vereeniging van Suider-Afrika Professionele Argeoloë en redaksionele raad van die Msunduzi Journal.

Riana Mulder, Bewaringsbeampte

Riana Mulder, Bestuurder: Versamelbestuur en EBB

museum@es.org.za

Riana Mulder hanteer navrae oor erfenisbewaringsaangeleenthede, asook oor museumverwante projekte en versamelings, insluitende die Voortrekkermonument- en Ossewabrandwagversamelings. Sy bestuur die Erfenisbewarings-bewusmakingsprojek (EBB), en dien op die Raad van die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke in Bloemfontein. Sy is ook die outeur van die ES se eerste resepteboek: Deur Dik en Dun- lekker kos en stories uit ou Pretoria, en hanteer die ES se Facebookbladsy.

 

Francois Langerman, Logistieke Bestuurder

algemeen@es.org.za

Francois is verantwoordelik vir die Onderhoud van die ES Gebou asook die skoonmaak en instandhouding van die buite Erfenisterreine.

Lizette Jansen, Senior Bemarkingsbestuurder (Voortrekkermonument en die Erfenisstigting)

info@es.org.za

Lizette Jansen behartig die sosiale mediaprofiele en weberf van die Erfenisstigting en is betrokke by bemarkingsaksies en die ontwikkeling van bemarkingsmatriaal vir die maatskappy.

 

Die Span

 

Alta Botha, Finansiële Beampte

admin@es.org.za

Alta Botha behartig die finansiële- en ledesake van die Erfenisstigting.

 

Estelle Pretorius, Senior Navorser

navorsing@es.org.za

Estelle Pretorius onderneem navorsing op die gebied van kultuurgeskiedenis, hanteer navrae en doen Afrikaanse vertaling en taalversorging. Sy dien op die Raad van die Suid-Afrikaanse Vereeniging van Kultuurgeskiedenis (SAVK) en is die sekretaris van die Navorsingstrust.

 

Zabeth Botha, Senior Argivaris

argief@es.org.za

Zabeth Botha is verantwoordelik vir die rekordsbestuur en bestuur van die Erfenisstigting (ES) se verskeidenheid argiefversamelings. Dit behels die versameling, ontsluiting, bewaring en beskikbaarstelling van inligting aan die personeel van die ES en Voortrekkermonument, asook aan die publiek  vir navorsingsdoeleindes.

 

Petra Luus, Argivaris

navorsinginfo@es.org.za

Petra Luus is betrokke by ontsluiting van argiefmateriaal en dokumentering van die fotoversameling asook navorsing rakende algemene navrae en navorsingsprojekte.

Anna Mpe, Argiefassistent

argiefinfo@es.org.za

Anna Mpe ondersteun die argivaris met die bestuur van die argief, deur die hantering van administratiewe take en argivale navrae, sowel as om die mediamigrasie van oudivisuele materiaal uit te voer.

 

Meisie Malindi, Biblioteekassistent

bibasst@es.org.za

Meisie Malindi is verantwoordelik vir die wegpak van boeke en algemene netheid van die biblioteek en leeskamer. Sy hou ook rekord van die tydskrifversameling en skenkings aan die biblioteek.

 

Johanna Letsholo, Skoonmaker

Johanna Letsholo is verantwoordelik vir die skoonmaak van die Erfenissentrum en verseker dat die Afrikaanse Winkel, Afrikanerbakens Uitstalling, Navorsingsbiblioteek en Argief skitterblink is.

 

Kate Letsholo, Skoonmaker

Kate Letsholo is verantwoordelik vir die skoonmaak van die Erfenissentrum en verseker dat die Afrikaanse Winkel, Afrikanerbakens Uitstalling, Navorsingsbiblioteek en Argief skitterblink is.

AFFILIASIES

Antropologie Suid-Afrika (ASnA)

Biblioteek- en Inligtingsvereniging van Suid-Afrika (LIASA)

Genootskap van Afrikanistiese Argeoloë (SafA)

Internasionale Raad vir Argeodierekunde (ICAZ)

Internasionale Raad vir Monumente en Terreine (ICOMOS)

Internasionale Raad vir Museums (ICOM)

Internasionale Vereniging van Impak Assessors (IAIAsa)

Suid-Afrikaanse Museumvereniging (SAMA)

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis (SAVK)

Vereniging van Suider-Afrikaanse Indekseerders en Bibliograwe (ASAIB)

Vereniging van Suider-Afrikaanse Professionale Argeoloë (ASAPA)

Suid-Afrikaanse Vereniging van Argivarisse (SASA)

Ad
Ad
Ad
Ad