Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Op 23 en 24 November het die ES ‘n besoek gebring aan die Karel Landman-monument, ons terrein naby Alexandria in die Oos-Kaap, waar ons gulhartig ontvang en getrakteer is. Die komitee daar het die terrein, met finansiële en tegniese hulp van die ES, reeds aansienlik verbeter. Die ES gaan nou ‘n bewaringsbestuursplan vir die terrein opstel en in die nuwe jaar hulp met die uitvoer daarvan verleen. Die monument is deur Gerard Moerdijk ontwerp en deur die Lupini-boukontrakteurs opgerig.

Met die bystand van SANPARKE is die replika Dias-monument te Kwaaihoek, naby Boknes ook besoek. Daar word beoog om SANPARKE te nader om ‘n samewerkingsooreenkoms te sluit, sodat die ES en die Karel Landman-monumentkomitee die monument kan herstel. Stukke van die oorspronklike kruis word in die Universiteit van die Witwatersrand se argief bewaar.

Replika Dias-monument, Kwaaihoek

Replika Dias-monument, Kwaaihoek

Karel Landman-monument, Alexandria

Karel Landman-monument, Alexandria

 

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad