Follow Us:
Facebooktwitterlinkedinyoutube

Op aanbeveling van een van die direkteure, me Alana Bailey, het die Direksie goedgekeuring verleen dat die BD, Cecilia Kruger, op 10 November ‘n kongres oor die bestuur van monumente in Rotterdam kon bywoon. Om die geleentheid optimaal te benut, is soveel moontlik afsprake met vakkundiges en kennisse gemaak en welwillendheidsbesoeke is gebring.

Rijksdiens voor het Cultureel Erfgoed

Die regeringsagentskap bestuur o.a. ‘n internasionale projek wat hulle die ‘Shared Cultural Heritage Programme’ noem. Dit bevorder internasionale samewerking en die uitruil van kennis en het betrokke geraak by Suid-Afrikaanse aksies om Wesfort buite Pretoria te red, te beskerm en te ontwikkel. Die ES is verlede maand genader om moontlik by die projek betrokke te raak. Die besoek aan hulle hipermoderne kantore in Amersfoort was ‘n besondere hoogtepunt.

Rijksmuseum, Amsterdam

Die ES en VTM is die afgelope twee jaar redelik dikwels deur navorsingspersoneel van die Rijksmuseum, Nederland se vlagskipmuseum, besoek. ‘n Uitstalling oor die bande tussen Suid-Afrika en Nederland oor die afgelope 400 jaar open in Februarie 2017 in dié museum. Tydens ‘n besoek het die hoof van navorsing, me Maria Holtrop, die uitleg van die uitstalling en die temas verduidelik.

Stichting Zuid-Afrikahuis

Die ES en die VTM het by verskeie geleenthede saam met die eertydse Nederlands-Zuid-Afrikaansche Vereniging (gestig 1881) gewerk en studente-uitruilgroepe ontvang en selfs besoekprogramme ter plaatse gereël. ‘n Welwillendheidsbesoek is aan hulle kantore in Zuid-Afrika-huis by Keizersgracht gebring. ‘n Voorlegging oor die ES en VTM se werksaamhede is aan die voorsitter en die bibliotekaresse voorgehou waarna ‘n begeleide toer deur die biblioteek, kantore en argief onderneem is.

Vlaamse besoek

Dr Jan Goris, voorheen stadsargivaris van Heemskerk en lid van die SA Vereniging vir Kultuurgeskiedenis, het gereël dat die Vlaamse Parlementsvereniging in Brussels toegespreek word en dat die ‘Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed’ in Antwerpen besoek word. Die voorlegging is baie goed ontvang en hoewel die tyd uiters beperk was, was die afspraak in Antwerpen heel vrugbaar.

Nationaal Monumentenkongres

Die kongres word die afgelope ses jaar jaarliks in Nederland aangebied. Die temas, hoewel gefokus op die situasie in Nederland, is tog ook van toepassing op die bewaring en benutting van monumente wêreldwyd. In Nederland is ALLE historiese strukture (huise, kastele, paleise, forte, meulens, ens.) bekend as monumente en dui lg nie noodwendig op gedenktekens soos in Suid-Afrika nie. Dit was omtrent ‘n ervaring om meer as 600 kongresgangers, almal Nederlanders, mee te maak!

“Die vindingrykheid, professionaliteit, kundigheid en a-politiese benadering tot die temas was ‘n verademing,” sê me Kruger. “Hoewel ek gemengde gevoelens oor die droewige situasie in Suid-Afrika en die gesukkel met die bewaring van ons erfenis het, is ek ook begeesterd dat ons by die VTM en die ES op die regte pad is. Vasgestelde maatreëls is in plek om onsself te bestuur, in teenstelling met Nederland waar daar nog geweldig swaar op staatsbefondsing gesteun word. Dit was ‘n ongelooflike verrykende ervaring en ek is besonder dankbaar vir die geleentheid.”

Share Now:
Facebooktwitterlinkedin
Ad
Ad
Ad
Ad