SAEHA-GRAFTEPROJEK

6.3.b. GrafteprojekDie ES het `n memorandum van verstandhouding met die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronne Agentskap (SAEHA) gehad waarvolgens alle konsentrasie- kamp-, burger- en krygsgevangenegrafte en ooreengekome slagvelde die ES se verantwoordelikheid tussen 2010 en 2014 was. Hierdie ongeveer 40 terreine is deurgaans skoongemaak, versorg en opgeknap. Hierdie werk is landswyd deur twee tegniese spanne gedoen.

Kliek op die ikone op die kaart hieronder vir verslae oor elke individuele terrein.

Ad
Ad
Ad
Ad
0

Your Cart