Die Naslaanbiblioteek sal tussen Kersfees en Nuwejaar gesluit wees.


Lys van Publikasies

Antonites, A.R. (2016). Zhizo and Leokwe period human remains and burial practices at Schroda. South African Archaeological Bulletin 71: 14-26.

Antonites, A.R., Bradfield, J. & Forssman, T. (2016). Technological, functional and contextual aspects of the K2 and Mapungubwe worked bone industries. African Archaeological Review 33: 437-463.

Antonites, A.R., Uys, S. and Antonites, A. (2016). Faunal remains from MNR 74, a Mapungubwe period settlement in the Limpopo Valley. Annals of the Ditsong National Museum of Natural History 6: 26-38.

Antonites, A. & Antonites, A. R. (2014). The archaeobotany of farming communities in South Africa: a review. In: Stevens, C. J., Nixon, S., Murray, M. A. and Fuller, D.Q. (reds.) The Archaeology of African Plant Use. Left Coast Uitgewers: Kalifornië, pp. 225-232.

Antonites, A., Antonites, A. R., Kruger, N. & Roodt, F. (2014). Report on excavations at Penge, a first millennium Doornkop settlement. Southern African Humanities 26: 177-192.

Antonites, A. R. & Kruger, N. (2012). A preliminary assessment of animal distribution on a 19th century VhaVenda settlement. Nyame Akuma 77: 3-10.

Antonites, A.R., Scott, K. & Grody, E. (2016). New directions in South African archaeozoology of the last 2,000 years. African Archaeological Review 33: 345-351.

Mulder R. (2004). Klip, yster en bloed. In: Nel, L. (red.), Anderkant die Magalies: Die Wêreld van die Wonderboom. Sinoville: Kontreiboeke SA, pp. 8-15.

Mulder R. (2004). Die beskermers van lewe. In: Nel, L. (red.), Anderkant die Magalies: Die Wêreld van die Wonderboom. Sinoville: Kontreiboeke SA, pp. 68-89.

Mulder R. & Heine, M. (2004). Temmers van die wildernis. In: Nel, L. (red.), Anderkant die Magalies: Die Wêreld van die Wonderboom. Sinoville: Kontreiboeke SA, pp. 33-67.

Mulder R. & Le Roux, A.I. (2004). Pilare van die sakewêreld. In: Nel, L. (red.), Anderkant die Magalies: Die Wêreld van die Wonderboom. Sinoville: Kontreiboeke SA, pp. 167-192.

Nel, J. (2009). Un-archaeologically speaking: the use, abuse and misuse of archaeology in popular culture. The Digging Stick 26(1): 11-13.

Nel, J. (2011). ‘Gods, Graves and Scholars’ returning Mapungubwe human remains to their resting place.’ In: Tiley-Nel, S. (red.), Mapungubwe Remembered. Johannesburg: Chris van Rensburg Uitgewers, pp. 230-237.

Nel, J. & Tiley, S. (2004). The Archaeology of Mapungubwe: a World Heritage Site in the Central Limpopo Valley, Republic of South Africa. Archaeology World Report 1: 14-22.

Pretorius, E.E. (1985). Die geïllustreerde boek in Nederland as kultuuruiting van die Art Nouveau. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis2(2): 16-22.

Pretorius, E.E. (1989). Die vrou as krygsgevangene in Pretoria, 1899-1902.Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuur- en Kunsgeskiedenis 3(1): 10-18.

Pretorius, E.E. (1989). Oorlogskorrespondensie van Jan Floris van der Wateren, 1900-1902. Historia 34(2): 4-5.

Pretorius, E.E. (1990). Biografie van Pierneef. In: Nel, P.G. (red.), J.H. Pierneef, Sy Lewe en Sy Werk. Kaapstad: Perskor, pp.27-109.

Pretorius E.E. (1990). Hendrik Pierneef – die mens. In: Nel, P.G. (red.), J.H. Pierneef, Sy Lewe en Sy Werk. Kaapstad: Perskor, pp. 110-113

Pretorius, E.E. (1990). Pierneef en die beeldende kunstenaars van sy tyd. In: Nel, P.G. (red.), J.H. Pierneef, Sy Lewe en Sy Werk. Kaapstad: Perskor, pp. 158-168.

Pretorius, E.E. (1991). Musiekmakers van weleer.Die Taalgenoot 60(10): 10-11.

Pretorius, E.E. (1998). Dood en begrafnis in die negentiende eeu.Studio Historiae Ecclesiasticae, Julie uitgawe.

Pretorius, E.E. (2004). ‘n Kanon genaamd Grietjie.De Kat 18: 80-83, Herfs uitgawe.

Pretorius, E.E. (2003). Italianers en SA kultuur. Die Burger, 23 Augustus 2003, p. 15.

Raath, A. & Koortzen, C. (2007). The faunal remains of Mototolong National Cultural History Museum Research Journal 2: 37-43.

Symes, C.T. & Antonites, A.R. (2014). Notes on African Crowned Eagle Stephanoaetus coronatus diet in savanna and forest in KwaZulu-Natal, South Africa. Ostrich: Journal of African Ornithology 85: 85-88.

Tiley-Nel, S.L. & Antonites, A.R. (2015). Archaeological Worked Bone and Ivory. A Guide to Best Practice in Preservation, Research and Curation. Pretoria: Universiteit van Pretoria.

 

Erfenisstigting Publikasies

De Beer, J. (2013). Norvalspont Konsentrasiekamp. Pretoria: Die Erfenisstigting.

De Beer, J. (2013). Oorlogskroniek van die Suidwes-Vrystaat. Pretoria: Die Erfenisstigting.

De Beer, J. (2013). St Helena – Eiland van Verlatenheid. Pretoria: Die Erfenisstigting.

Ferreira, O.J.O. (2017). Die Portugese Nadraai van die Rebellie (1914-1915). Pretoria: Die Erfenisstigting.

Giliomee, H. (2011). Die Afrikaners van 1910-2010. Pretoria: Die Erfenisstigting.

Visagie, J. (2014). Voortrekkerroetes. Pretoria: Die Erfenisstigting.

 

Ad
Ad
Ad
Ad
R 0.000 items

Cart

For international deliveries email the store at shop@es.org.za.