Die Naslaanbiblioteek sal tussen Kersfees en Nuwejaar gesluit wees.


Maatskappyprofiel

WIE IS ONS?

MSW Registrasienommer: 2002/022710/08 MSW

Bewaringsdienste (PDF)

Navorsings- en Taaldienste (PDF)

Museumdienste (PDF)

VISIE

Publieke bewussyn van bedreigde erfenis deur die behoud, bewaring en volhoubare benutting van erfenishulpbronne.

MISSIE

  • Opstel van strategieë in samewerking en skakeling met erfenisorganisasies om te verseker dat alle bedreigde erfenisse geïdentifiseer word en die nodige aandag geniet
  • Vestig en brei die Erfenisstigting uit as ‘n gesagsliggaam t.o.v. erfenishulpbron-bestuur om namens die publiek en gemeenskappe as bewaker op te tree
  • Kweek positiewe en passievolle openbare gesindhede teenoor erfenishulpbronne deur die ekonomiese, navorsings- opvoedkundige, en toerismewaarde daarvan te beklemtoon en te propageer Bevorder volhoubare ontwikkeling en benutting van individuele erfenis-hulpbronne
  • Bied belanghebbendes erfenishulpbron-bestuursdienste aan, sodat hulle in staat is om bedreigde erfenishulpbronne proaktief te behou, te bewaar en te bestuur

Nuus Argief

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
R 0.000 items

Cart

For international deliveries email the store at shop@es.org.za.