Neem asb. kennis dat die GGSA vergadering nie by die Voortrekkermonument-terrein in Augustus sal plaasvind nie. Die Navorsingsbiblioteek sal wel die tweede naweek in Augustus oop wees.


GRIEKWAS VAN CAMPBELL

S 28°47’58.71  O 23°43’10.41

Die Barlett-sendelingskerk

Die Barlett-sendelingskerk

Die Erfenisstigting (ES) het ‘n spesiale belang in alle Afrikaanssprekende gemeenskappe, en het onlangs betrokke geraak by ‘n projek oor die Griekwas van Campbell.  Campbell is ‘n klein dorpie aan die kant van die Ghaap-plato in die Noord-Kaap, 48 km oos van Griekwastad. Dit was eers bekend as Knovelvallei en toe Groote Fontein, maar is later na die sendeling John Campbell herbenoem, wat die Kaapkolonie in 1813 besoek het. Later het Cornelius Kok II (broer van Adam Kok II, beide seuns van Cornelius Kok I) met ‘n gevolg van 500 mense uit die Khamiesberg in die Kaapkolonie weggetrek om hulle in Campbell te vestig. In 1816 het hy die eerste Griekwakaptein van die nedersetting geword.  Tussen 1827 en 1831 het die sendeling John Bartlett die sendingkerkie in Campbell gebou en die kerk is in 1960 as ‘n nasionale monument verklaar.  Bekende reisigers soos Robert Moffat en David Livingstone het beide in die kerk gepreek. In 2007 is die oorskotte van Cornelis Kok II en 34 ander Griekwas op die kerkterrein herbegrawe.

Die ES is sedert 2013 by ‘n groot projek betrokke, befonds deur die Nasionale Lotery Verspreidingstrust- fonds (NLDTF), om hierdie vergete gemeenskap se ryk geskiedenis te help ontgin. In vennootskap met die gemeenskap van Campbell Gronde wil die ES Campbell se erfenishulpbronne help ontwikkel met die oog op die stimulering van toerisme en die verryking van plaaslike kennis oor die diverse geskiedenis van die streek se inwoners.

 

Ad
Ad
Ad
Ad
R 0.000 items

Cart

For international deliveries email the store at shop@es.org.za.