Bestuur

 

Cecilia Kruger, Waarnemende Besturende Direkteur

Cecilia Kruger, Besturende Direkteur

bd@vtm.org.za

Cecilia Kruger bied strategiese leiding en rigtinggewing en hanteer die finansiële bestuur, skakeling met owerhede en alle regsaspekte, en koördineer alle bewaringsbestuursprojekte, asook skakeling tussen die afsonderlike afdelings.

 

Estelle Pretorius, Senior Bestuurder: Navorsing- en Inligtingsdienste

Estelle Pretorius, Hoof: Vakkundige Dienste

navorsing@es.org.za

Estelle Pretorius is in beheer van die Vakkundige Dienste en Afrikaanse Winkel. Sy bestuur alle interne en eksterne navorsingsprojekte, hanteer navrae en doen Afrikaanse taalversorging en vertaling. Sy is ook die Sekretaris van die Navorsingstrust, wat jaarlikse navorsingstoekennings maak.

 

??????????

Johan Nel, Bestuurder: Erfenisdienste

bewaring@es.org.za

Johan Nel bied strategiese leiding en rigtinggewing vir die Erfenisbewaringsafdeling. Hy hanteer die logistieke en finansiële bestuur, skakeling met owerhede en gemeentskappe, en alle regsaspekte namens die Erfenisstigting. Johan koördineer ook alle bewaringsbestuursprojekte en gemeentskapsbewusmakingsaksies. Johan het ‘n Honeursgraad in Argeologie vanaf die Universiteit van Pretoria verwerf en is ‘n professionele lid van die Vereniging van Suider-Afrikaanse Professionele Argeoloë, en is ook geakkrediteer deur dié vereniging se kulturele-erfenisbestuurafdeling. Hy is ook ‘n lid van die Internasionale Raad vir Monumente en Terreine.

Die Span

Bewaringsdienste

 

Riana Mulder, Bewaringsbeampte

Riana Mulder, Bewaringsbeampte

museum@es.org.za

Riana Mulder hanteer navrae oor die Erfenisstigting se eie erfenisterreine en ander bewaringsaangeleenthede waarby die maatskappy betrokke is, asook navrae oor museumverwante aangeleenthede, insluitende die Ossewabrandwagversameling. Sy is betrokke by besigheids- en kommersiële projekte, en dien op die Raad van die Suid-Afrikaanse Museum Vereniging (SAMA).

 

Eben Meets, Strukturele Bewaringspesialis

Eben Meets, Strukturele Bewaringspesialis

bewaar@vtm.org.za

Eben is verantwoordelik  vir die herstel van die verwering aan die wa-laer ringmuur om die Voortrekkermonument (VTM), asook die onderhoud en waterdigting aan alle strukture en geboue op die VTM-terrein. Hy bied ondersteuning aan die Projekbestuurder t.o.v. die ontwikkelig van die Opvoedkundige Sentrum wat tans onder beplanning is by die VTM-terrein.  Hy is ook betrokke by die versorging en herstel van die erfenisterreine onder die ES se beheer.

Navorsing- en Inligtingsdienste

 

Senior Navorser: Annie Antonites

snrnavors@es.org.za

Annie hanteer die ES se navorsingsfunksie betreffende publikasies, navrae, omgewingsimpakstudies, navorsing vir buite-instansies en assesteer die Bestuurder: Erfenisbewaring in bewaringsfunksies.

Argief

Zabeth Botha, Argivaris

Zabeth Botha, Argivaris

argief@es.org.za

Zabeth Botha is verantwoordelik vir die rekordsbestuur en bestuur van die Erfenisstigting (ES) se verskeidenheid argiefversamelings. Dit behels die versameling, ontsluiting, bewaring en beskikbaarstelling van inligting aan die personeel van die ES en Voortrekkermonument, asook aan die publiek  vir navorsingsdoeleindes.

 

Petra Luus, Navorser

Petra Luus, Navorser

navorsinginfo@es.org.za

Petra Luus is betrokke by navorsing rakende algemene navrae en navorsingsprojekte, en is ook ‘n argiefassistent betrokke by die ontsluiting van argiefmateriaal en dokumentering van die fotoversameling.

 

Anna Mpe, Argiefassistent

Anna Mpe, Argiefassistent

argiefinfo@es.org.za

Anna Mpe ondersteun die argivaris met die bestuur van die argief, deur die hantering van administratiewe take en argivale navrae, sowel as om die mediamigrasie van oudivisuele materiaal uit te voer.

 

Biblioteek

 

Malene Shulze, Bibliotekaresse

bib@es.org.za

Malene Schulze is verantwoordelik vir die bestuur en uitbou van die Erfenisstigting se biblioteek. Sy hanteer ook  navrae van biblioteekgebruikers en help navorsers met inligtingsoektogte.

 

Sophie Kruger, Biblioteek: Ontsluiter en Indekseerder

bibdata@es.org.za

Sophie Kruger ontsluit alle biblioteekmateriaal op die databasis volgens erkende biblioteekstandaarde, en hanteer ook navrae van biblioteekgebruikers.

 

Meisie Malindi, Biblioteekassistent

Meisie Malindi, Biblioteekassistent

bibasst@es.org.za

Meisie Malindi is verantwoordelik vir die wegpak van boeke en algemene netheid van die biblioteek en leeskamer. Sy hou ook rekord van die tydskrifversameling en skenkings aan die biblioteek.

 

Die Afrikaanse Winkel

 

Hannetjie Gerber, Die Afrikaanse Winkel

Hannetjie Gerber, Die Afrikaanse Winkel

winkel@es.org.za

Hannetjie Gerber ontvang alle besoekers aan die Erfenissentrum se permanente uitstalling en die kunsgalery. Sy is ook as die kassier van die Afrikaanse Winkel. Bestellings van die winkel se boeke, CD’s en DVD’s kan by haar geplaas word.

 

Ondersteuningsdienste

 

Alta Botha, Finansiële Beampte

Alta Botha, Finansiële Beampte

admin@es.org.za

Alta Botha behartig die finansiële sake van die Erfenisstigting.

 

Lizette Jansen, Skakeling en Bemarking

Lizette Jansen, Hoof: Bemarking en Toerisme (Voortrekkermonument & Die Erfenisstigting)

info@es.org.za

Lizette Jansen behartig die sosiale mediaprofiele en weberf van die Erfenisstigting en is betrokke by bemarkingsaksies en die ontwikkeling van bemarkingsmatriaal vir die maatskappy.

 

Johanna Letsholo, Skoonmaker

Johanna Letsholo, Skoonmaker

Johanna Letsholo is verantwoordelik vir die skoonmaak van die Erfenissentrum en verseker dat die Afrikaanse Winkel, Afrikanerbakens Uitstalling, Navorsingsbiblioteek en Argief skitterblink is.

 

VISIE

Om Suid-Afrikaners passievol oor ons unieke kultuurerfenis te maak.

MISSIE

Die Erfenisstigting bied gesaghebbende kundigheid oor kultuurerfenisbewaring deur ‘n eenstop-diens vir:

  • Impakstudies
  • Bewaringsbestuursplanne
  • Restourasie
  • Navorsing
  • Museumdienste
  • Biblioteek
  • Argief
  • Projekbestuur
  • Gemeenskapsmobilisering

 

Ad
Ad
Ad
Ad
R 0.000 items

Cart