IN DIE BEGIN WAS DIE WOORD

Follow Us:Op 13 April 2018 fokus IN DIE BEGIN WAS DIE WOORD op ons ryk Erfenis en hou ons makietie by die Erfenisstigting. Ons kuier saam en fokus op onderwerpe rondom Suid-Afrikaanse geskiedenis en kultuurgeskiedenis, met inbegrip van die Afrikaanse taal. Die...

Debietorderstelsel: Ondersteuners van Erfenisbewaring

Follow Us:Die Direksie van die Voortrekkermonument en Die Erfenisstigting het die debietorderstelsel geloods om te verseker dat ons genoegsame fondse genereer om Afrikaner-verwante erfenis vir ons nageslagte te bewaar. Dit sluit ook die instandhouding van die...

Nuwe Skenking aan die Argief!

Follow Us:Gedurende Februarie is die volgende skenkings ontvang o.a. unieke foto’s geneem by Kerkenberg tydens ‘n Geloftefeessaamtrek in die 1980’s, asook ’n foto van die ontvangs van die Johanna van der Merwe-wa tydens die Groot Trek Eeufeesvieringe in 1938 te...

EBB-uitstappie – Melrosehuis

Follow Us:‘n Groep van die ES se Facebook-vriende het op Saterdag 24 Februarie, die pragtige Melrosehuis in Pretoria besoek. Die uitstappies is baie gewild en het verlede jaar afgeskop met ‘n besoek aan twee van Pretoria se Anglo-Boereoorlogforte. Dit sal in die...

Nuus uit die Argief: Die Wonder van Afrikaans

Follow Us:Die ES se Argief het in November ‘n besondere skenking van mev Engela Nel ontvang – die “Wonder van Afrikaans” se klankbaan op magneetband. Dié toneelstuk is op 30 Mei 1959 as deel van die F.A.K. en Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se landswye...

EBB in Phalaborwa

Follow Us:Cecilia Kruger en Riana Mulder van die ES het die Phalaborwa-omgewing hierdie maand besoek om die moontlikheid van ‘n Erfenisbewarings-bewusmakingskomitee (EBB) daar te ondersoek. Die Phalaborwamyn, -mynmuseum en Leydsdorp was ingesluit in die toer en ons...

Waardevolle skenking vir ES Biblioteek

Follow Us:  Die Princess Christian Home Boekwinkel (Pretoria) het ‘n baie waardevolle boek vir ons biblioteek geskenk, genaamd “Woman’s Endurance”. Dit is die joernaal van ‘n kapelaan wat in 1901 by die Bethulie Konsentrasiekamp diens gedoen het. Die boekie – nog...

ES-Personeel woon SAVK-kongres by

Follow Us:Drie van die ES-personeellede wat aan die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis (SAVK) behoort, het 1–2 September die jaarlikse kongres bygewoon. Vanjaar is dit in Graaff-Reinet aangebied, met die tema “Die kultuurgeskiedenis van Graaff-Reinet en...
Ad
Ad
Ad
Ad
R 0.000 items

Cart

For international deliveries email the store at shop@es.org.za.