VAKATURE: NAVORSINGSPOS

Follow Us:Aansoeke word ingewag vir ‘n Navorsingspos by die Erfenisstigting. Vereistes: Ten minste ‘n nagraadse kwalifikasie in Geskiedenis of Kultuurgeskiedenis; Bedrewe in argiefnavorsing; Ervaring in navorsing en publikasie van navorsingsuitsette; ‘n Deeglike...

Besoek aan Louis Trichardt

Follow Us:Tydens ‘n besoek aan Louis Trichardt (Makhado) op 22 en 23 November is ons nuwe Erfenisbewarings- en bewusmakingsprojek geloods met ‘n voorlegging aan ongeveer 30 gaste. ‘n Werkswinkel waartydens belangstellendes meer sal leer oor praktiese bewaringsaksies...

BD BESOEK NEDERLAND EN BELGIë, 5 – 10 NOVEMBER 2016

Follow Us:Op aanbeveling van een van die direkteure, me Alana Bailey, het die Direksie goedgekeuring verleen dat die BD, Cecilia Kruger, op 10 November ‘n kongres oor die bestuur van monumente in Rotterdam kon bywoon. Om die geleentheid optimaal te benut, is soveel...
Ad
Ad
Ad
Ad
R 0.000 items

Cart

For international deliveries email the store at shop@es.org.za.